Het inkoopbeleid Mondzorg 2023 is aangepast

Het inkoopbeleid Mondzorg 2023 hebben we op een aantal onderdelen aangepast. Aanleiding zijn wijzigingen die de NZa heeft doorgevoerd in de ‘Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen’ voor 2023. De aanpassingen lichten we hieronder voor u toe.

De voorwaarden voor Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT’s) zijn aangepast

In de vorige versie van het inkoopbeleid 2023 (gepubliceerd op 1 april 2022) was aangekondigd dat er gewerkt werd aan een wijziging van de ‘Beleidsregel Bijzondere tandheelkunde instellingen’ ten aanzien van de vereisten waaraan een CBT moet voldoen. De NZa heeft de beleidsregel voor 2023 met wijzigingen inmiddels gepubliceerd. De vereisten/erkenningscriteria voor CBT’s zijn aangepast en sluiten nu meer aan bij de huidige praktijksituatie. Naar aanleiding daarvan hebben wij onze voorwaarden voor CBT’s aangepast.

De contracteerprocedure voor Centra voor Bijzondere Tandheelkunde is aangepast

Heeft u een CBT-overeenkomst 2022? Dan ontvangt u uiterlijk 1 september 2022 een vragenlijst. Daarmee toetsen we voor de contractering 2023 of u aan de herziene erkenningscriteria/voorwaarden voor een CBT voldoet. In een enkel geval kan het zo zijn dat niet wij maar de representerende zorgverzekeraars de toetsing uitvoeren.

De uitkomst van deze toetsing bepaalt of u voor een CBT-overeenkomst voor 2023 in aanmerking komt.

De planning en termijnen voor Centra voor Bijzondere Tandheelkunde en Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen zijn aangepast

Niet alleen voor CBT’s maar ook voor Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen geldt een aangepaste planning met nieuwe termijnen. Wanneer u na de toetsing namelijk niet in aanmerking komt voor een CBT-overeenkomst, dan komt u mogelijk nog wel in aanmerking voor een overeenkomst voor Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen. De betreffende CBT’s en Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen krijgen de uitnodigingsmail voor het afsluiten van de overeenkomst op 13 oktober 2022 in plaats van op 3 oktober 2022.

Heeft u nog vragen over deze wijzigingen?

Neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het aangepaste inkoopbeleid Mondzorg 2023 (pdf)