Formulariumgericht voorschrijven stopt eind 2023 in huidige vorm

2023 is het laatste jaar waarin we op de huidige manier belonen binnen de prestatie Formulariumgericht voorschrijven. Er wordt nagedacht over een andere invulling op het gebied van doelmatig voorschrijven per 1 januari 2024.

Dit bericht is op 2 september 2022 aangepast. Formulariumgericht voorschrijven stopt eind 2023 in plaats van eind 2022.

Zorgverzekeraars meten en belonen sinds 2018 het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen op basis van de prestatie Formulariumgericht voorschrijven. Met als doel de kwaliteit en doelmatigheid van het voorschrijven te verbeteren.

Resultaten blijven achter bij de vooraf gestelde verwachtingen

De afgelopen jaren is op dit dossier intensief samengewerkt met de betrokken partijen, dat zijn LHV, Nivel, NedXis, NedHis en ZN. Ondanks dat het Formulariumgericht voorschrijven veel heeft opgeleverd, is de conclusie dat de resultaten achter blijven bij de vooraf gestelde verwachtingen. Het blijkt lastig om indicatoren te ontwikkelen die specifiek genoeg zijn om de huisartsenzorg te verbeteren en genoeg verbeterpotentieel en praktijkvariatie laten zien.

Doelmatig voorschrijven verandert vanaf 2024

Daarom is door bovengenoemde partijen besloten dat we het meten en belonen in de huidige vorm niet voortzetten na 2023. Een aantal andere verzekeraars stopt al per 1 januari 2023. De partijen beraden zich de aankomende periode over het vervolg van doelmatig voorschrijven vanaf 2024.