Aanpassing tijdsplanning inkoopprocedure

Er is een aanpassing in de planning van omzetten van voorlopige naar definitieve gunning.

Omzetting voorlopige gunningen gebeurt op 20 juni

Daar waar in artikel 2.6 van de tijdsplanning inkoopprocedure aangegeven wordt dat op 14 juni de voorlopige gunning wordt omgezet in de definitieve gunning en de contracten worden gefinaliseerd dient 20 juni gelezen te worden.

Lees meer over de inkoopprocedure preferente geneesmiddelen (pdf)