Publicatie Nota van Inlichtingen 2e aanvullende inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 2023-2024

In aanvulling op de op 11 februari 2023 gepubliceerde stukken van de tweede aanvullende inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 2023-2024, publiceren wij zoals gepland de nota van inlichtingen.

Vragen over de eerder gepubliceerde documenten konden tot en met vrijdag 17 februari 2023 gesteld worden. In de nota van inlichtingen vindt u alle gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. De antwoorden hebben ons doen besluiten dat er ook een nieuwe versie van de eerder gepubliceerde leidraad en het digitaal invulformat noodzakelijk is.


Inschrijvingen zijn welkom tot: donderdag 2 maart 2023, 11.00 uur

Het preferentiebeleid geldt voor alle verzekerden die geneesmiddelen afnemen bij apotheekhoudenden met een overeenkomst Farmaceutische Zorg.

Bekijk de nota van inlichtingen en de tweede versie van de leidraad en het digitale invulformaat op de pagina Preferente geneesmiddelen voor leveranciers.