Nieuwsbrief september 2022

In deze nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:

  • Voor de vergoeding van apixaban als Eliquis geldt september als overgangsmaand
  • Spironolacton 12,5 mg valt per 1 september als (doorgeleverde) bereiding buiten de vergoeding
  • De modelovereenkomst farmaceutische zorg 2023-2024 staat voor u klaar.

Apixaban vergoeden we alleen als Eliquis

In onze nieuwsbrief van juli lieten we u weten, dat het spécialité Eliquis voor onze verzekerden veruit de meest gunstige keuze is ten opzichte van merkloos apixaban. Dit komt door het financieel arrangement dat VWS daarop bedong. Ook gaven we aan dat we om die reden vanaf 1 september tot (in elk geval) 1 januari 2023 uitsluitend het Nederlands handelspreparaat Eliquis vergoeden. Dit passen we aan met een overgangsmaand.

Na overleg met marktpartijen gebruiken we september als overgangsmaand. We nemen Eliquis dan met ingang van 1 oktober op in het preferentiebeleid (en het atypisch assortiment binnen IDEA). Vanaf dan maken verzekerden alleen nog aanspraak op vergoeding van Eliquis. Natuurlijk met uitzondering van medische noodzaak.

Voor weekterhandstellingen van Eliquis gelden de normale uitzonderingen zoals voor alle preferente middelen. Dit betekent dat ze zijn uitgesloten van de berekening van de compliance aan ons preferentiebeleid.

Spironolacton 12,5 mg vergoeden we per 1 september 2022 niet meer

Apotheekbereidingen mogen we uitsluitend vergoeden als deze het meest economisch zijn voor de zorgverzekering. Voor spironolacton 12,5 mg is dit niet meer van toepassing. Want het overeenkomstig geregistreerde handelspreparaat van Prolepha (z-indexnummer 17064236) is goedkoper beschikbaar.

De modelovereenkomst farmaceutische zorg 2023-2024 staat voor u klaar

Op onze website vindt u de modelovereenkomst voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen en de bijbehorende bijlagen.

Zorg ervoor dat uw gegevens actueel zijn in het AGB-register van Vektis

Wij gaan voor de contractering van Farmaceutische Zorg 2023-2024 in VECOZO namelijk uit van de gegevens in het AGB-register van Vektis.

Het is van belang dat uw gegevens juist staan vermeld in Vektis, zodat wij u dit najaar een correct aanbod kunnen doen. Denk hierbij aan:

  • (ont)koppeling van apothekers aan apotheken
  • (ont)koppeling van apotheken aan rechtspersonen 17 agb-codes
  • wijzigingen in de organisatie apothekers van loondienst naar vrijgevestigd en vice versa

Raadpleeg uw gegevens op www.agbcode.nl/zorgaanbieder