Nieuwsbrief juli

Lees het laatste nieuws in onze nieuwsbrief van juli 2022. 

Apixaban alleen vergoed als Eliquis

Het direct werkend anticoagulans apixaban wordt sinds kort door meerdere fabrikanten op de Nederlandse markt aangeboden. Voor Zilveren Kruis geldt dat het spécialité Eliquis - vanwege het financieel arrangement dat daar door VWS op is bedongen - de meest economische (lees: goedkoopste) keuze is. Vanuit dit perspectief vergoedt Zilveren Kruis vanaf 1 september 2022 tot (in elk geval) 1 januari 2023 uitsluitend het Nederlands handelspreparaat Eliquis. De overige apixaban-producten worden in de declaratiesystemen van Zilveren Kruis geduid met een negatieve verstrekkingscode en zullen bij declaraties straks worden afgekeurd.

Spironolacton 12,5 mg als bereiding niet langer vergoed

Apotheekbereidingen mogen uitsluitend worden vergoed als de keuze voor de apotheekbereiding het meest economisch is voor de zorgverzekering. Voor de doorgeleverde bereiding spironolacton 12,5 mg is dit niet meer van toepassing sinds het beschikbaar komen van het overeenkomstig geregistreerde handelspreparaat van Prolepha (z-indexnummer 17064236). Alle doorgeleverde bereidingen van spironolacton 12,5 mg zullen met ingang van 1 september 2022 dan ook niet meer door Zilveren Kruis worden vergoed. Zij zullen in de declaratiesystemen van Zilveren Kruis een negatieve verstrekkingscode krijgen en bij declaraties worden afgekeurd.

Instructie Geneesmiddel Gerelateerde Hulpmiddel (IGGH)

De zorgprestatie IGGH wordt uitsluitend vergoed als die - conform hetgeen in de bijlage van het contract staat beschreven - in rekening wordt gebracht bij inhalatiemedicatie of medicatie die parenteraal wordt toegediend. Instructies bij oogdruppels of medicatie die via de neus wordt toegediend (nevels/puffs/sprays) horen uiteraard ook tot de noodzakelijke voorlichting vanuit de apotheek, maar worden niet apart gehonoreerd. Zij zitten qua tarief verdisconteerd in de receptregelvergoeding zoals apotheekhoudenden die in algemene zin vanuit Zilveren Kruis ontvangen.

Zorg ervoor dat uw gegevens actueel zijn in het AGB-register van Vektis

Wij gaan voor de contractering van Farmaceutische Zorg 2023-2024 in VECOZO namelijk uit van de gegevens in het AGB-register van Vektis.

Het is van belang dat uw gegevens juist staan vermeld in Vektis, zodat wij u dit najaar een correct aanbod kunnen doen. Denk hierbij aan:

  • (ont)koppeling van apothekers aan apotheken
  • (ont)koppeling van apotheken aan rechtspersonen 17 agb-codes
  • wijzigingen in de organisatie apothekers van loondienst naar vrijgevestigd en vice versa