Definitieve gunning inkoopprocedure 2023-2024 stoppen met roken medicatie

Omdat er geen procedures aanhangig zijn gemaakt tegen de voorlopige gunning aan de vier geselecteerde en hieronder genoemde partijen, is vandaag, 7 juli 2022, de voorlopige gunning definitief geworden.

Zorgaanbieders stoppen met roken medicatie 2023-2024

De Nationale Apotheek B.V., APPO B.V., Thuisapotheek B.V. en Apotheek De Esdoorn B.V. (ApotheekZorg) worden als zorgaanbieders Stoppen met roken medicatie aangewezen voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2024.