Bekendmaking voorlopige gunning Inkoopprocedure 2023 – 2024 Stoppen met roken medicatie

Hierbij maakt Zilveren Kruis, in het kader van de Inkoopprocedure Stoppen met roken medicatie, de voorlopige gunning bekend.

Zilveren Kruis voert een inkoopprocedure voor het aanwijzen van zorgaanbieders Stoppen met roken medicatie

Deze inkoopprocedure is beschreven in het inkoopdocument Inkoopprocedure 2023 – 2024 Stoppen met roken medicatie, dat op 1 april 2022 is gepubliceerd op onze website. Van deze procedure maakt ook een nota van inlichtingen onderdeel uit.  

Voorlopige gunning zorgaanbieders stoppen met roken medicatie 2023-2024

Zilveren Kruis neemt zich voor om De Nationale Apotheek B.V., APPO B.V., Thuisapotheek B.V. en Apotheek De Esdoorn B.V. (ApotheekZorg) aan te wijzen als zorgaanbieders Stoppen met roken medicatie en hun een addendum over Stoppen met roken medicatie aan te bieden voor de periode van 2023 - 2024.

Op 7 juli 2022 wordt de voorlopige gunning definitief

Als er geen partijen zijn die tegen deze voorlopige gunning bezwaar maken, wordt de voorlopige gunning definitief op 7 juli 2022.