Komt uw project in aanmerking voor financiƫle ondersteuning?

Voordat u een officiële projectaanvraag indient vult u de QuickScan in. Op basis van deze informatie beoordelen wij de haalbaarheid van uw aanvraag. U krijgt advies bij welk fonds uw idee het beste past. Alleen de besturen van de fondsen zijn bevoegd tot besluitvorming over subsidietoekenning.

QuickScan

Fonds SGS, Stichting Theia, en SAG zijn gelieerd aan Zilveren Kruis en geven financiële ondersteuning aan zorggerelateerde, innovatieve projecten. Wilt u weten of u een aanvraag kunt indienen? Laat dan een QuickScan uitvoeren door Zilveren Kruis. U krijgt binnen 2 tot 3 weken een schriftelijke reactie.

Doe hier de Quickscan

SAG

Richt zich op initiatieven die grensverleggend zijn en tot betere zorg leiden.

Fonds SGS

Ondersteunt grote en kleine projecten en richt zich daarbij vooral op de menselijke aspecten van de zorg.

Stichting Theia

Financiert projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken.