Inkoopvoorstel en toelichting

Tijdens de inkoop maakt u afspraken met ons over het tarief, het maximaal aantal behandelingen, het maximale bedrag en eventuele verbeterafspraken. Deze afspraken zetten wij in een inkoopvoorstel. Bent u een zorgaanbieder wijkverpleging, eerstelijnsverblijf of geriatrische revalidatiezorg? Dan ontvangt u een toelichting bij uw inkoopvoorstel. Uw positie ten opzichte van ons beleid staat in deze toelichting. Het inkoopvoorstel en de toelichting vindt u in VECOZO.

In de toelichting staat hoe het voorstel tot stand komt

Het inkoopvoorstel maken wij op basis van onder andere declaratiegegevens uit een eerdere periode en benchmarks. Het inkoopvoorstel vindt u in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Uw positie ten opzichte van de uitgangspunten in ons zorginkoopbeleid, leest u in een toelichting. Onderdelen die in het inkoopbeleid zijn benoemd, werken we in de toelichting voor u uit. Bijvoorbeeld doelmatigheidsscore en indeling in een categorie voor de inkoop. Maar ook indexaties die zijn toegepast, of welke declaratieperiode is gebruikt. We geven deze toelichting bij het inkoopvoorstel zodat u alle informatie voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst heeft. 

De toelichting vindt u in Zorgaanbiederspost 

U ontvangt de toelichting via een nieuwe service in VECOZO: Zorgaanbiederspost. Wij, maar ook andere zorgverzekeraars, kunnen hierin berichten voor u klaarzetten. U ontvangt een e-mail als er een bericht voor u is. 

Lees meer over Zorgaanbiederspost

Heeft u een vraag over de inhoud van de toelichting?

 Stuur uw vraag via het contactformulier naar ons. Wij helpen u graag.