Beleid en contract gzsp

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.
Meer over het omzetplafond

Omzetplafond

Lees meer over het omzetplafond. Bijvoorbeeld wat een omzetplafond is. Of de gevolgen van een eventuele overschrijding.
Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.