Beleid en contract geboortezorg

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Deze vult u in de digitale vragenlijst in. Ons systeem leest dit direct in. Vult u de vragenlijst dus helemaal en zorgvuldig in. Wanneer dit niet gebeurt, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de vergoeding van uw declaraties. Zorg er ook voor dat uw specialisaties juist in Vektis geregistreerd staan.

Wij houden de gegevens aan die in het AGB-register van Vektis staan. Wilt u checken of uw specialisaties juist staan in het register bij Vektis. Staan deze niet goed? Wilt u ze dan updaten? Moet uw overeenkomst aangepast worden? Neemt u dan gerust contact met ons op.   

In het Zorginkoopportaal kunt u de door u gesloten overeenkomst inzien. U kunt de NZa maximumtarieven voor 2023 vinden in de 'Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde TB/REG-23614-02'.

Alleen op medische indicatie. Deze indicaties vindt u in de NZa beleidsregel.

In het Zorginkoopportaal kunt u de door u gesloten overeenkomst inzien. In de door u gesloten overeenkomst staat welke prestaties wij vergoeden en het tarief.

Wij waarderen kraamzorgaanbieders die een erkend leerbedrijf zijn en daarmee opleidingsplaatsen aanbieden aan zowel vol- als deeltijdleerlingen en willen hen daarvoor belonen.
Voor 2023 hanteren we de NZa maximumtarieven voor kraamzorgaanbieders als deze nieuwe kraamverzorgenden opleiden.

Een kraamzorgaanbieder die niet voldoet aan de opleidingseis, krijgt 98% van het maximumtarief van 2023. Indien uit onze controle blijkt dat de zorgaanbieder hier niet aan heeft voldaan, kunnen wij het teveel betaalde bedrag terugvorderen.

U kunt de NZa maximumtarieven voor 2023 vinden in de 'Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg TB/REG-23615-02'.

Wilt u een overeenkomst aanvragen?

Ga hiervoor naar 'Aanvragen zorgovereenkomst' en vul het online formulier in. 

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.