Beleid en contract geboortezorg

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

In de digitale vragenlijst voor de overeenkomst vult u in welke verbijzonderingen worden uitgevoerd in uw praktijk. Deze gegevens worden rechtstreeks ingelezen in ons systeem. Vult u de vragenlijst dus volledig en zorgvuldig in. Wanneer dit niet volledig gebeurt, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de vergoeding van uw declaraties.

Wij hanteren de gegevens die vastgelegd staan in het AGB-register van Vektis. Wilt u checken of uw specialisaties juist geregistreerd staat in het register bij Vektis en zo nodig updaten. Als uw overeenkomst aangepast moet worden, stuurt u dan een mail naar: zorginkoop.geboortezorg@zilverenkruis.nl.

In het Zorginkoopportaal kunt u de door u gesloten overeenkomst inzien.

In de door u gesloten overeenkomst staat welke prestaties wij vergoeden en het tarief. In 2022 gelden voor de gecontracteerde prestaties de NZA maximumtarieven. U kunt de NZA maximumtarieven Verloskunde vinden in de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde – TB/REG-22617-03

Er is alleen een vergoeding voor een vitaliteitsecho mogelijk op medische indicatie. De medische indicaties zijn terug te vinden in de NZa beleidsregel.

De NZa maximumtarieven voor kraamzorgaanbieders als deze nieuwe kraamverzorgenden opleiden. Wij waarderen kraamzorgaanbieders die een erkend leerbedrijf zijn en daarmee opleidingsplaatsen aanbieden aan zowel volume als deeltijdsleerlingen. Daarnaast kan de zorgaanbieder aantonen dat zij per 20 fte, minimaal één leerling per kalenderjaar opleidt. Zorgaanbieder leidt de leerlingen op bij wettelijk erkende opleidingsinstituten die voldoen aan de eindtermen van het beroepsonderwijs en voor de kraamzorg aansluiten bij het door het KCKZ ontwikkelde beroepsprofiel en protocollen en richtlijnen. Indien uit onze controle blijkt dat de zorgaanbieder hier niet aan heeft voldaan, kunnen wij het teveel betaalde bedrag terugvorderen.

U kunt de NZA gebruiken maximumtarieven Kraamzorg vinden in de Prestatie- en tariefbeschikking Kraamzorg – TB/REG-22616-02

Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.