Declareren via VECOZO

VECOZO is een beveiligd internetportaal en staat voor Veilige Communicatie in de Zorg. De diensten van VECOZO zijn voor zorgverleners kosteloos. Zorgverzekeraars nemen gezamenlijk de kosten op zich.

Veelgestelde vragen op VECOZO.nl

Aanmelden bij VECOZO

Belangrijkste voorwaarden voor digitaal declareren

  • WTZi vergunning voor medisch-specialistische zorg (geldt alleen voor instellingen)
  • Big-registratie voor vrijgevestigde zorgverleners
  • Contract of betaalovereenkomst met Zilveren Kruis
  • Certificaat VECOZO

Andere afspraken kunt u in het declaratieprotocol raadplegen.

Tip bij het declareren: declareer binnen 1 kalenderjaar of maximaal 2 kalenderjaren.

Retourbestanden

U ontvangt de afwikkeling van de declaraties en verrekeningen ook via VECOZO in een digitaal retourbestand. In dit retourbestand vindt u informatie over de betalingen, ook de reden van afwijzing als een nota niet betaald wordt. Een retourbestand bevat detailregels als de verzekeraar opmerkingen heeft over een regel. Als een declaratie geen enkele fout bevat, bestaat een retourbestand uit een factuurkopregel en een sluitregel.

Andere diensten van VECOZO

  • Raadplegen verzekerdengegevens van patiënten
  • Raadplegen AGB-codes van zorgverleners
  • Digitaal declareren
  • Versturen van versleutelde berichten
  • Indienen van verzekerdenbestanden ter controle
  • Geautomatiseerde retourinformatie

Bekijk alle diensten van VECOZO

Vragen & antwoorden

Ja, dat kan. In uw declaratiebestanden worden, naast gegevens over de praktijk, ook individuele zorgverlener gegevens opgenomen. Bij de meeste zorgverzekeraars staan deze gegevens gekoppeld aan de juiste bankrekeningnummers. Houdt u er wel rekening mee dat uw declaratiegegevens inzichtelijk zijn voor uw collega-zorgverleners, doordat allen een certificaat hebben onder dezelfde praktijk. Mocht dit niet wenselijk zijn, dan dient voor iedere zorgverlener een aparte praktijk (AGB-)code te worden aangevraagd.
​Ja, omdat VECOZO certificaten persoonsgebonden zijn, is het zelfs de bedoeling dat iedere zorgverlener in de praktijk een eigen certificaat aanvraagt.
Wanneer u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.
Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht. Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.