Arbeidsdeskundig advies

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, heeft de werkgever veel verplichtingen. Daar zijn bedrijven zich niet altijd van bewust. Is een medewerker langer dan 13 weken ziek, dan kan de arbeidsdeskundige worden ingeschakeld.
""
  • Gesprek met arbeidsdeskundige
  • Re-integratie advies gericht op werkhervatting
  • Voorkomt instroom in de WIA

Aanvragen

Een medewerker wordt ziek. Helaas is de medewerker na 13 weken nog steeds ziek. Dan verandert er iets. Maar wat precies? Om alle verplichtingen volledig te voldoen, is het verstandig een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Arbeidsdeskundige wijst de weg

  • Advisering op maat aan werkgever en medewerker over oplossingen bij verzuim langer dan 13 weken
  • Re-integratie advies eigen werk/ander werk bij de werkgever om zo instroming in de wet WIA te voorkomen
  • Mogelijke aanpassingen in de werksituatie voor individuele medewerkers met een beperking of handicap
  • Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter, verlangt dat werkgever en medewerker zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Binnen een week na aanmelding wordt er een gesprek ingepland door de arbeidsdeskundige. Dit gesprek vindt plaats bij de werkgever. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, vindt een gesprek plaats met de leidinggevende en de medewerker.

Doel van deze gezondheidsdienst

  • Voorkomen instroming in de wet WIA
  • Ondersteuning aan leidinggevende
  • Verzuim beperken

Zorgpartner: Expereans

Kosten per medewerker U betaalt inclusief korting
€ 950,- € 855,-

Zorgaanbieder

logo expereans

Bel ons

071 365 21 00

Neem contact op met de Werkgeversdesk.

Bereikbaar ma t/m vrij 08:00 tot 21 uur en za 10:00 tot 14:00 uur.