Optimaal inzetten van de beschikbare middelen voor de klant

We stimuleren het zo optimaal mogelijk inzetten van het beschikbare budget voor de Wlz, beschikbare medewerkers en technologie waar dat passend is.

Wat houdt dit doel in?

Door de stijgende zorgvraag zullen er bij gelijke werkwijze tekorten aan personeel ontstaan en een toenemende druk op de betaalbaarheid. Om goede zorg te blijven garanderen, moeten we op een andere manier over doelmatigheid, het verlenen van zorg en kwaliteit nadenken: innovatie is nodig voor een toekomstbestendig zorglandschap. Het optimaal inzetten van de beschikbare middelen gaat over het zo optimaal mogelijk inzetten van het beschikbare budget voor de Wlz, beschikbare medewerkers en technologie waar dat passend is. Zo kunnen we met de beschikbare middelen meer klanten van passende zorg voorzien.

Hoe gaan we dit doel realiseren?

We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beschikbare middelen zo in te zetten dat zoveel mogelijk klanten van passende zorg voorzien kunnen worden. We zien grote verschillen tussen zorgaanbieders in hoe ze hun middelen inzetten voor de klant. Op basis daarvan denken we dat er mogelijkheden zijn om de beschikbare middelen doelmatiger in te zetten. Zorgaanbieders optimaliseren de inzet van financiƫle middelen door afspraken te maken op basis van spiegelinformatie. We blijven spiegelinformatie met u delen over uw bedrijfsvoering (bijv. overheadkosten en ziekteverzuim in vergelijking met soortgelijke zorgaanbieders). Op basis daarvan nodigen we u uit om zelf verbeterpunten te kiezen waarmee u de bedrijfsvoering wilt optimaliseren. Als u over eigen spiegelinformatie beschikt gaan we hierover graag met u in gesprek.

Daarnaast willen we maatwerkafspraken met u maken over innovaties die bijdragen aan de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek. Bijvoorbeeld met slim incontinentiemateriaal onnodig verschonen voorkomen, mensen met een lichte afstand tot de arbeidsmarkt inzetten om zo de werkdruk te verlichten of net afgestudeerden op een rustige en veilige manier laten groeien in het vak. Zo kunnen de beschikbare zorgprofessionals worden ingezet daar waar het nodig is en ontlasten we ze daar waar het kan.

Het afgelopen jaar deelden we al voorbeelden van innovaties met u, in onze innovatiespecial. In het nieuwe beleid delen we meer voorbeelden en vragen wij u om deze, of andere innovaties, in uw organisatie breed te implementeren.

Met behulp van medicijndispensers zelfstandig medicatie innemen

Een medicijndispenser reikt klanten op het juiste moment geautomatiseerd medicatie aan. Een pieptoon herinnert cliënten aan het medicatiemoment. Na een druk op de knop komt het zakje uit de dispenser. Het zakje is gedeeltelijk ingesneden waardoor klanten met beperkte handcoördinatie (zoals Parkinson) ook gebruik kunnen maken van de dispenser. Klanten kunnen hun medicatie eerder uit de dispenser halen als ze een dag weg zijn. Zorgverleners krijgen een signaal bij gemiste medicatie. Deze innovatie draagt bij aan het tijdig en juist innemen van medicatie, wat ontzettend belangrijk is. Medicatie werkt het beste wanneer deze correct is ingenomen (regelmatig, op goede tijden, juiste hoeveelheden).

Lees meer in de bijlage (pptx, 1.517 kb) over innovaties die bijdragen aan het aanpakken van arbeidsmarktproblematiek

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens