Lees onze innovatiespecial

Wij vinden dat technologische innovaties van belang zijn om in de toekomst goede zorg te garanderen. Door technologische innovaties zijn er mogelijkheden voor meer eigen regie en kwaliteit van leven voor klanten. Daarnaast kunnen technologische innovaties ervoor zorgen dat medewerkers meer persoonlijke aandacht aan klanten kunnen geven. En dat is onze missie: onze klanten zoveel mogelijk in staat stellen het leven te leiden zoals zij dat het liefste willen.

In deze innovatiespecial

Door de dubbele vergrijzing en de toenemende complexiteit van de zorgvraag neemt de druk op de langdurige zorg toe: meer mensen worden ervan afhankelijk en er zijn minder mensen beschikbaar om het werk te kunnen doen. We denken dan ook dat innovatie in de langdurige zorg kan bijdragen om in de toekomst goede zorg voor alle klanten te kunnen garanderen. In deze innovatiespecial leest u hoe zorgaanbieders verschillende innovaties hebben ingezet in hun organisatie en hoe deze bijgedragen hebben aan het welzijn van klanten.

Ga naar de innovatiespecial

Of download de innovatiespecial (pdf)

Hartelijke groeten,

Marti Paardekooper
Directeur Langdurige Zorg
Zilveren Kruis Zorgkantoor