Een toekomstbestendige Verpleging & verzorging

Samen maken we de transitie naar een toekomstbestendig V&V, zodat onze klanten kunnen blijven rekenen op passende zorg.
Naar het voorwoord

Ook in de toekomst moeten onze klanten kunnen blijven rekenen op passende zorg

We zien dat de toegankelijkheid van de zorg onder druk staat. Dit vraagt de komende jaren om transitie om de zorg toekomstbestendig te maken. Of zoals in het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) ook verwoord is: we willen anders, we kunnen anders en we moeten anders.

We willen ook anders

We willen ook dat het meer gaat over het leven van mensen dan over hun zorgvraag. Niet iedere hulpvraag is een zorgvraag, en voor de kwaliteit van leven van mensen is het ook veel beter als we bij die hulpvragen breder kijken naar een passend antwoord dan alleen vanuit zorg.

We kunnen gelukkig ook anders

We zien al veel mooie initiatieven van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld initiatieven gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid van klanten en/of de inzet van informele zorg. Met alle betrokken partijen gaan we de komende jaren onderzoeken en samenwerken, zodat we de zorg slimmer en efficiënter organiseren en toewerken naar een toekomstbestendig zorglandschap. De snelle stijging van de zorgvraag, vraagt van ons allen een versnelling in de transitie. Met onze inkoopdoelen leveren we daar een bijdrage aan. In ons inkoopbeleid 2024-2026 staan 4 inkoopdoelen centraal:

Inkoopdoelen

Meer zelfredzaamheid en inzet van informele ondersteuning en zorg voor onze klanten

Door het groeiend aantal klanten en toenemende schaarste op het gebied van zorgpersoneel staat de toegankelijk van zorg onder druk. Beide ontwikkelingen nemen de komende jaren verder toe. Deze ontwikkelingen vragen van ons om op een andere manier te kijken naar zorg.

Klanten ontvangen ondersteuning en zorg zo veel mogelijk in de eigen woonomgeving

We weten van klanten dat ze graag ondersteuning en zorg zo lang mogelijk thuis willen ontvangen. In de praktijk zien we dat ook terug, bijvoorbeeld omdat afgelopen jaren relatief meer klanten Wlz-zorg thuis (in geclusterde woonvormen of zelfstandig in de wijk) ontvangen.

Een toekomstbestendig zorglandschap

Zorgkantoren en zorgaanbieders hebben samen een opgave om voldoende goede en passende zorg aan te bieden, nu en in de toekomst. Het is van belang dat essentiële voorzieningen, zoals avond, nacht en weekendzorg, coördinatiepunten en behandeling goed geborgd zijn.

Een structurele inzet van bewezen effectieve innovaties

Innovatie speelt een grote rol bij het toegankelijk houden van de zorg. Met innovatie kunnen we onze zorg slimmer en efficiënter inrichten en de zelfredzaamheid van klanten vergroten.

Bekijk het inkoopbeleid

Webinar inkoopbeleid V&V 2024 en verder

Tijdens een live webinar op 1 juni 2023 hebben wij ons nieuwe inkoopbeleid V&V 2024 en verder toegelicht en vragen beantwoord. U kunt de uitzending hier terugkijken.

De webinars voor de GZ en GGZ kunt u op de betreffende sectorpagina’s terugkijken.

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

U wilt een contract met Zilveren Kruis Zorgkantoor? En u mag zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz? Voldoet u aan de eisen van ons inkoopbeleid? Dan kunt u zich melden voor een overeenkomst Wlz.

Bekijk de stappen naar een overeenkomst

Uw gegevens in de Zorgatlas