Een toekomstbestendige Gehandicaptenzorg

Samen maken we de transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg, zodat onze klanten kunnen blijven rekenen op passende zorg.
Naar het voorwoord

Een toekomstbestendige GZ voor passende zorg aan onze klanten

We constateren dat veel zorgaanbieders kampen met personele tekorten en dat daardoor de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg knelt. Dat zien we in de breedte van de GZ, maar in het bijzonder in de zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. Dit vraagt om een duurzame en structurele inzet van deskundige professionals. Zonder hen is de zorg simpelweg niet leverbaar. Het moet daarom anders. Zeker omdat demografische en maatschappelijke ontwikkelingen bestaande knelpunten uitvergroten. Onze klanten in de GZ worden ouder en hun zorgvraag daardoor gemiddeld complexer. En dat terwijl het personeelstekort toeneemt, het inzetten van mantelzorgers steeds moeizamer gaat en de beschikbare middelen om keuzes vragen.

Dat het piept en kraakt ervaren we zelf

We moeten als zorgkantoor steeds vaker mensen met een complexe zorgvraag intensief bemiddelen naar zorg, omdat er geen plek is voor hen. We spreken bovendien steeds meer zorgaanbieders die ons laten zien dat ze zich zorgen maken over de kosten voor complexe zorg. We zien deze ontwikkelingen als een reëel risico voor onze zorgplicht als zorgkantoor.

Daarin staan we gelukkig niet alleen

Landelijk is er veel aandacht voor de transitie die nodig is in de zorg. Met het IZA, GALA, TAZ en de Green Deal Zorg liggen er stevige afspraken om de zorg duurzaam en toekomstbestendig te maken. Specifiek voor de GZ geldt ook dat er met het landelijk akkoord VGN-ZN 'Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg' een sectorspecifieke invulling ligt voor deze transitie. We werken daarmee aan een GZ waarin onze klanten, naar hun eigen kunnen, zo zelfredzaam mogelijk leven. Een mijlpaal die nodig is en waar we trots op zijn. We zien nu al een brede betrokkenheid op de uitvoering die we met dit inkoopbeleid voortzetten. Ondanks alle (landelijke) aandacht voor de zorg, ervaren we dat er op onderdelen in de GZ een extra impuls nodig is. Daarom werken we in ons inkoopbeleid 2024-2026 met drie inkoopdoelen:

Inkoopdoelen

Een betere toegang tot complexe en essentiële zorg in de regio

We merken dat de personeelstekorten overal zichtbaar zijn in de zorg. Specifiek in de complexe zorg en op essentiële voorzieningen zien wij dat het steeds moeilijker wordt om mensen op een goede zorgplek te krijgen.

Het landelijk akkoord GZ: meer zelfredzaamheid van onze klanten

Mensen willen zo zelfstandig mogelijk zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. De veranderende voorkeuren van mensen en de toenemende zorgvraag en schaarste aan zorgpersoneel vragen een grote omslag in denken en doen.

Een structurele inzet van bewezen effectieve innovaties

Innovatie speelt een grote rol bij het toegankelijk houden van de zorg. Met innovatie kunnen we onze zorg slimmer en efficiënter inrichten en de zelfredzaamheid van klanten vergroten.

Bekijk het inkoopbeleid

Webinar inkoopbeleid GZ 2024 en verder

Tijdens een live webinar op 1 juni 2023 hebben wij ons nieuwe inkoopbeleid GZ 2024 en verder toegelicht en vragen beantwoord. U kunt de uitzending hier terugkijken.

De webinars voor de GGZ en V&V kunt u op de betreffende sectorpagina’s terugkijken.

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

U wilt een contract met Zilveren Kruis Zorgkantoor? En u mag zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz? Voldoet u aan de eisen van ons inkoopbeleid? Dan kunt u zich melden voor een overeenkomst Wlz.

Bekijk de stappen naar een overeenkomst

Uw gegevens in de Zorgatlas