Berichten sturen

Als zorgaanbieder maakt u gebruik van Wlz - berichtenverkeer. Op deze pagina leest u meer over berichten sturen.

Waarvoor gebruiken we Wlz - berichtenverkeer?

Wlz - berichtenverkeer gebruiken we voor het volgen van klanten in alle fasen van de keten: het indiceren, toewijzen en leveren van zorg, en het opleggen van de eigen bijdrage. Deze berichten worden ook wel EI - berichten genoemd, of AW - berichten. Wlz - berichtenverkeer gebruikt u voor:

 • IO31: Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor.
 • AW33: U ontvangt een zorgtoewijzing van het zorgkantoor.
 • AW34: U stuurt een retourbericht toewijzing zorg aan het zorgkantoor, dit is een ontvangstbevestiging.
 • AW35: U stuurt een melding aanvang zorg (MAZ) aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor stuurt de melding door aan het CAK. Het CAK stelt op basis hiervan de eigen bijdrage vast.
 • AW36: U ontvangt een retourbericht melding aanvang zorg van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.
 • AW39: U stuurt een mutatie (MUT) of melding einde zorg (MEZ) aan het zorgkantoor als u een wachtlijststatus wilt doorgeven, uw klant uit zorg is of naar een andere zorgaanbieder verhuist. Uw einde zorg (MEZ) berichten kunnen doorgestuurd worden naar CAK. Het CAK wijzigt of stopt op basis van dit bericht de eigen bijdrage.
 • AW310: U ontvangt een retourbericht mutatie/einde zorg van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.
 • AW319: U declareert de geleverde zorg bij het zorgkantoor.
 • AW320: U ontvangt een retourdeclaratiebericht van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.

U vindt de Handleiding Wlz - berichtenverkeer op de kennisbank van VECOZO.

In Wlz - berichtenverkeer kunnen foutcodes voorkomen

U kunt de foutcode opzoeken in onze foutcodetool. U vindt er de beschrijving van de foutcode en wat u zelf kunt doen om het probleem op te lossen.

Als u een foutieve MAZ of MEZ stuurt, heeft dit gevolgen voor de eigen bijdrage die de cliënt betaalt aan het CAK

Wilt u op de volgende punten letten bij het aanleveren van de melding aanvang zorg (MAZ) en melding einde zorg (MEZ)?

 • Controleer vóór u de MAZ of MEZ stuurt of u de juiste toewijzing met o.a. de correcte leveringsvorm hebt. Heeft u bijvoorbeeld een toewijzing voor Verblijf, maar levert u MPT? MAZ dan niet het Verblijf, maar vraag de juiste toewijzing voor MPT bij ons op. Stuur daarna de MAZ op de MPT toewijzing.
 • Controleer vóór versturen van het bericht of u de juiste datum hebt ingevuld.
 • Het komt voor dat er een nieuw indicatiebesluit met terugwerkende kracht wordt afgegeven. Dan worden de mazzen en mezzen op het vorige ib die liggen op of na startdatum van het nieuwe indicatiebesluit ongeldig. Het zou ons en het CAK erg helpen als u deze mazzen en mezzen op het oude indicatiebesluit verwijderd, vóórdat u de nieuwe mazzen en mezzen op het nieuwe indicatiebesluit aanlevert. Wij krijgen anders afkeur van de MAZ/MEZ vanuit het CAK.

Is de cliënt bij u in zorg?

Let er dan op dat u de MAZ volgens de landelijke afspraken binnen 5 werkdagen na toewijzingsdatum naar ons stuurt. Zo wordt de cliënt ook direct aangemeld bij het CAK voor de eigen bijdrage (voor een MEZ met wachtlijststatus heeft u maximaal 10 werkdagen de tijd).

Is de zorg gestopt?

Lever dan ook binnen 5 werkdagen de MEZ aan.

Heeft u toch een MAZ of MEZ gestuurd die u niet had moeten sturen?

Dan kunt u deze MAZ of MEZ zelf weer verwijderen. U doet dit door de MAZ of MEZ nogmaals te sturen, maar dan met statuscode 3. Een onterechte MAZ verwijderd u niet door een MEZ te sturen met dezelfde datum als de MAZ. Het lijkt dan namelijk alsof u één dag zorg heeft geleverd. De klant betaalt hiervoor de eigen bijdrage.

Is de cliënt overleden en heeft u zorg geleverd tot overlijdensdatum?

Stuur dan geen MEZ19 einde zorg. De toewijzing wordt automatisch ingetrokken zodra wij de melding van overlijden krijgen.

Heeft u een MAZ of MEZ aangeleverd per een verkeerde datum?

Verwijder dan eerst deze MAZ of MEZ. Stuur pas een dag later de juiste MAZ of MEZ. Deze volgorde is belangrijk zodat bij het CAK ook duidelijk is welke zorg de cliënt krijgt.

Wilt u een MAZ of MEZ verwijderen met een datum van al meer dan een jaar geleden?

Controleer dan eerst goed of deze MAZ of MEZ wel echt verwijderd moet worden. Wanneer u een MAZ of MEZ met terugwerkende kracht verwijderd, heeft dat grote impact op de eigen bijdrage van de cliënt. Verwijdert u bijvoorbeeld een MEZ, dan kan dit betekenen dat een cliënt een heel jaar geen eigen bijdrage heeft betaald en krijgt de cliënt alsnog een rekening voor het afgelopen jaar. Dit kan oplopen tot erge hoge rekeningen, terwijl u misschien per ongeluk de MEZ heeft verwijderd.

Heeft u de MAZ gestuurd op een verkeerde leveringsvorm, bijvoorbeeld Verblijf i.p.v. MPT?

Verwijder dan altijd eerst de verkeerde MAZ, stuur dan pas een MAZ op de juiste leveringsvorm. Op die manier krijgt het CAK ook de juiste volgorde door.

Krijgt u een notitie van ons met onderwerp Wet dwangsom?

Dan betekent dit dat de cliënt in bezwaar is gegaan tegen de eigen bijdrage die het CAK heeft opgelegd. Wij vragen u dan of u de juiste MAZ en MEZ heeft gestuurd naar ons. Belangrijk is om zo snel mogelijk te reageren op de notitie en een eventuele correctie van de MAZ of MEZ te doen. Zo is ook zo snel mogelijk duidelijk of het bezwaar terecht is en de cliënt onterecht eigen bijdrage betaald. Wij geven dit weer door aan het CAK.

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar het inkoopbeleid