Crisiszorg verzorging & verpleging declareren

De juistheid van de bezettingscijfers is afhankelijk van de wijze waarop u crisiszorg declareert. Het is daarom belangrijk dat u op de juiste manier declareert.

Zo declareert u crisiszorg V&V

Declareer de bezette crisisperiode met de prestatie Z110 voor verzorging en verpleging (V&V). Dat kan maximaal 14 dagen plus 14 dagen verlenging per klant. Het declaratieproces sluit aan op de werkwijze die de NZa heeft vastgelegd in de beleidsregel (BR/REG-17137e) voor V&V-crisisprestaties.

Lees meer over declareren bij het Zorgkantoor

Zorg aansluitend op de crisisperiode

Ontvangt uw klant aansluitend op de crisisperiode zorg op grond van een CIZ-indicatie? Declareer die zorg dan met de toegewezen ZZP-prestatie.

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur