Crisiszorg verzorging & verpleging declareren

De juistheid van de bezettingscijfers is afhankelijk van de wijze waarop u crisiszorg declareert. Het is daarom belangrijk dat u op de juiste manier declareert.

Zo declareert u crisiszorg V&V

Declareer de bezette crisisperiode met de prestatie Z110 voor verzorging en verpleging (V&V). Dat kan maximaal 14 dagen plus 14 dagen verlenging per klant. Het declaratieproces sluit aan op de werkwijze die de NZa heeft vastgelegd in de beleidsregel (BR/REG-17137e) voor V&V-crisisprestaties.

Lees meer over declareren bij het Zorgkantoor

Zorg aansluitend op de crisisperiode

Ontvangt uw klant aansluitend op de crisisperiode zorg op grond van een CIZ-indicatie? Declareer die zorg dan met de toegewezen ZZP-prestatie.

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur