Declareren bij het zorgkantoor

Als zorgaanbieder declareert u per klant de geleverde zorg bij het zorgkantoor. Dit doet u door gebruik te maken van de ontwikkelde betaalstandaard, het declaratiebericht AW319. Om te zorgen voor een snelle afhandeling moet u op een aantal zaken letten.

Ga naar downloads voor het volledig declaratieprotocol, betaalbeleid en tarieven

Controleer het verzekeringsrecht van de klant

Wilt u zorg leveren aan een nieuwe klant? Dan moet u vooraf controleren of de klant recht heeft op de zorg. Het verzekeringsrecht controleert u via de Controle op Verzekeringsrecht (COV) in VECOZO. Deze controle kunt u ook vaker doen, bijvoorbeeld voor het indienen van een declaratie. Daarmee voorkomt u dat u zorg levert wanneer iemand geen recht heeft op de zorg.

Welke geleverde zorg kunt u declareren?

U declareert bij het Zilveren Kruis Zorgkantoor de zorg die is geleverd aan klanten die in onze zorgregio’s wonen. En u declareert alleen die zorg waarover we productieafspraken hebben gemaakt. U houdt zich daarbij aan alle relevante afspraken en wet- en regelgeving.

Waar u op moet letten bij het declareren

 • Dien uw declaraties per kalendermaand in, tot maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode.
 • Zorg ervoor dat declaraties goed leesbaar zijn en vermeld altijd het rekeningnummer op de naam waarmee het contract is afgesloten.
 • Uw declaratie bevat alleen regels die betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar.

Hoe dient u een declaratie in?

 • Declaraties dient u in via het declaratieportal van VECOZO. Maak gebruik van de UZOVI-codes van het zorgkantoor en de overeengekomen AGB-codes zoals vermeld in de Wlz-overeenkomst.
 • Hoe u de AW319-declaraties indient leest in het declaratieprotocol.
 • U ontvangt op uw declaratiebericht een retourbericht (AW320).
 • In declaratieberichten kunnen foutcodes voorkomen. De betekenis van de foutcode kunt u opzoeken.

Heeft u vragen over de verwerking van uw declaratie? Neemt u dan contact op met onze Helpdesk iWlz

UZOVI-codes van het zorgkantoor

De UZOVI-code is gelijk aan de code van de zorgkantoorregio waar u het contract gesloten heeft of u de zorg levert. Gebruikt u een andere UZOVI-code? Dan komt uw notitie niet aan. Dit zijn de juiste UZOVI-codes:

 • 5503: Zorgkantoor Drenthe
 • 5504: Zorgkantoor Zwolle
 • 5506: Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen en omstreken
 • 5509: Zorgkantoor Utrecht
 • 5510: Zorgkantoor Flevoland
 • 5511: Zorgkantoor & 't Gooi
 • 5513: Zorgkantoor Kennemerland
 • 5514: Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland
 • 5515: Zorgkantoor Amsterdam
 • 5521: Zorgkantoor Rotterdam
 • 5533: Zorgkantoor Friesland

Controles op uw declaraties

Wij controleren of uw declaraties voldoen aan de landelijke richtlijnen.

 • AW319 specificaties: op de website van Vektis staat aan welke specificaties de AW319 moet voldoen.
 • Koppeltabel: de koppeltabel bevat alle Nza-prestaties en koppelt deze onder andere aan ZZP-codes.
 • Controlematrix: de controlematrix geeft aan welke prestaties wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2022-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid