Declareren bij het zorgkantoor

Als zorgaanbieder declareert u per klant de geleverde zorg bij het zorgkantoor. Dit doet u door gebruik te maken van de ontwikkelde betaalstandaard, het declaratiebericht AW319. Om te zorgen voor een snelle afhandeling moet u op een aantal zaken letten.

Ga naar downloads voor het volledig declaratieprotocol, betaalbeleid en tarieven

Controleer het verzekeringsrecht van de klant

Wilt u zorg leveren aan een nieuwe klant? Dan moet u vooraf controleren of de klant recht heeft op de zorg. Het verzekeringsrecht controleert u via de Controle op Verzekeringsrecht (COV) in VECOZO. Deze controle kunt u ook vaker doen, bijvoorbeeld voor het indienen van een declaratie. Daarmee voorkomt u dat u zorg levert wanneer iemand geen recht heeft op de zorg.

Welke geleverde zorg kunt u declareren?

U declareert bij het Zilveren Kruis Zorgkantoor de zorg die is geleverd aan klanten die in onze zorgregio’s wonen. En u declareert alleen die zorg waarover we productieafspraken hebben gemaakt. U houdt zich daarbij aan alle relevante afspraken en wet- en regelgeving.

Waar u op moet letten bij het declareren

 • Dien uw declaraties per kalendermaand in, tot maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode.
 • Uw declaratie bevat alleen regels die betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar.
 • We verzoeken u minimaal 1 dag te wachten tussen het aanleveren van de MAZ en het indienen van de declaratie voor de client. Ons declaratiesysteem kan de MAZ dan juist verwerken. Op doe manier ontvangt u sneller een terugkoppeling.
 • Heeft u over 1 declaratieperiode meerdere zorgtoewijzingen? Dien dan per zorgtoewijzing een aparte declaratie in. Op alle zorgtoewijzingen moet ook een MAZ staan.
 • Declareert u dagbesteding en vervoer? Zorg ervoor dat de periodes waarover u declareert precies overeenkomen.
 • Dien uw declaratie in bij het zorgkantoor waarmee u gecontracteerd bent. Het verantwoordelijke zorgkantoor is hierin niet leidend.
 • U krijgt uiterlijk binnen 10 werkdagen een retourbericht.

Hoe dient u een declaratie in?

 • Declaraties dient u in via het declaratieportal van VECOZO. Maak gebruik van de UZOVI-codes van het zorgkantoor en de overeengekomen AGB-codes zoals vermeld in de Wlz-overeenkomst.
 • Hoe u de AW319-declaraties indient leest in het declaratieprotocol.
 • U ontvangt op uw declaratiebericht een retourbericht (AW320).
 • In declaratieberichten kunnen foutcodes voorkomen. De betekenis van de foutcode kunt u opzoeken.

Heeft u vragen over de verwerking van uw declaratie? Neemt u dan contact op met onze Helpdesk iWlz.

Controles op uw declaraties

Wij controleren of uw declaraties voldoen aan de landelijke richtlijnen. Op de website van Vektis staat aan welke specificaties de AW319 moet voldoen. Sommige declaraties moeten wij handmatig controleren. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen deze controles uit te voeren en u een retourbericht te sturen.

Gebruik de actuele koppeltabel en controlematrix

Vektis publiceert regelmatig een nieuwe koppeltabel en controlematrix. Zorg dat u de meest recente versie (uitgavedatum en uitgavenummer) van beide gebruikt. Zo voorkomt u onnodige afkeur op uw declaratie.

De koppeltabel bevat alle Nza-prestaties die gedeclareerd mogen worden binnen de Wlz. U ziet welke prestaties gedeclareerd mogen worden bij welke leveringsvorm en ZZP. Ook ziet u onder welke prestatiegroep de prestatie valt. De prestatiegroepen kunt u gebruiken in combinatie met de controlematrix.

De controlematrix laat zien welke prestaties en prestatiegroepen wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden. Ook vindt u in de controlematrix andere controles, bijvoorbeeld aanvullende en hoofdprestaties, leeftijdscontroles en groepscontroles.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid