Bovenbudgettaire hulpmiddelen of rolstoelen declareren

Bovenbudgettaire hulpmiddelen of rolstoelen worden rechtstreeks door de leverancier bij Zilveren Kruis Zorgkantoor gedeclareerd.

Voorwaarden

De voorwaarden die hiervoor gelden zijn opgenomen in de overeenkomsten tussen het Zorgkantoor en de leverancier. Het Zorgkantoor controleert de facturen op juistheid en volledigheid. In de loop van 2019 starten wij gefaseerd met het hanteren van een digitale declaratiestandaard voor persoonsgebonden hulpmiddelen en rolstoelen voor individueel gebruik.

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur