Bovenbudgettaire rolstoelen declareren

Bovenbudgettaire rolstoelen worden rechtstreeks door de leverancier bij Zilveren Kruis Zorgkantoor gedeclareerd.

Voorwaarden

De voorwaarden die hiervoor gelden zijn opgenomen in de overeenkomsten tussen het Zorgkantoor en de leverancier. Het Zorgkantoor controleert de facturen op juistheid en volledigheid. In de loop van 2019 starten wij gefaseerd met het hanteren van een digitale declaratiestandaard voor persoonsgebonden rolstoelen voor individueel gebruik.

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid