Declareren dure geneesmiddelen & zorggebonden materiaalkosten

Verstrekt u dure geneesmiddelen of zorggebonden materialen aan Wlz-cliënten die bij u in de instelling verblijven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten.

Welke kosten kunt u declareren?

Op de website van de Zorgautoriteit leest u in de beleidsregel overige kosten Wlz in artikel 4 welke kosten u kunt declareren en wat de voorwaarden zijn.

Hoe declareert u de kosten?

U kunt de kosten in de nacalculatie van 2020 opvoeren. Wanneer het nacalculatieformulier in het NZa-portaal beschikbaar komt (in 2021) specificeert u de kosten in de bijlage die u in de nacalculatie kunt downloaden.

Vereenvoudigde procedure vanaf 2020

Maakte u in 2019 of eerder gebruik van de regeling? U was dan gewend om ons de aanvraagformulieren ter beoordeling toe te sturen. Dat is nu niet meer nodig. Het volstaat vanaf 2020 om enkel de kosten in de nacalculatie op te voeren.

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid