Dure geneesmiddelen

Verstrekt u dure of extreme zorggebonden materialen of geneesmiddelen aan Wlz-klanten in uw verpleeghuis, zorginstelling voor gehandicaptenzorg of GGZ instelling? Dan kunt u deze kosten declareren op grond van de NZA-beleidsregel BR/REG-19118.

Voor welke zorginstellingen?

Deze beleidsregel voor dure of extreme zorggebonden geneesmiddelen geldt voor de verpleeghuiszorg, de intramurale gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. In deze sectoren kunnen de kosten voor geneesmiddelen extreem oplopen.

Voorbeelden van dit soort geneesmiddelen met extreme kosten zijn:

  • Aidsmedicatie
  • Groeihormoonbehandeling
  • Medicijnen voor de behandeling van hepatitis

De prestatie extreme kosten voor zorggebonden materiaal is alleen bedoeld voor de verpleeghuiszorg. Omdat de NZa niet heeft geconstateerd dat deze vorm van kosten ook in de intramurale gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg voorkomt.

Zorggebonden materiaal declareren

Het gaat hier om het leveren van zorggebonden materiaal nodig voor zorg, onder medisch toezicht in en door de instelling waar de klant verblijft. De werkelijke kosten per 4 aaneengesloten weken voor de individuele klant moeten hoger zijn dan het drempelbedrag van € 700.

Extreme kosten geneesmiddelen declareren

Het gaat hier om het leveren van geneesmiddelen nodig voor zorg, onder medisch toezicht in en door de zorginstelling waar de cliënt verblijft. De werkelijke kosten per 4 aaneengesloten weken voor een individuele klant zijn hoger dan het drempelbedrag van € 700. Bij het leveren van geneesmiddelen moet het gaan om rationele farmacotherapie.

Declareren dure geneesmiddelen voor 2019

Voor de declaratie van de dure geneesmiddelen en materialen in 2019 is een aanvraagformulier (xlsx) beschikbaar.

Eisen aan de declaratie

  • U gebruikt 1 aanvraagformulier per cliënt
  • U gebruikt per cliënt 1 formulier voor het hele jaar
  • U gebruikt alleen het nieuwe aanvraagformulier van de website. De formulieren uit eerdere jaren kunnen wij niet verwerken

Ingevulde formulieren stuurt u per mail naar nalevingwlz@zilverenkruis.nl. Als wij akkoord gaan met uw opgave, kunt u de kosten in de nacalculatie van 2019 opnemen.

Stuur uw aanvragen in voor 1 februari 2020

Tijdige indiening is belangrijk. Wanneer u het aanvraagformulier voor 1 februari indient, garanderen wij dat de kosten voor 1 juni 2020 via de nacalculatie bij de NZa worden ingediend.

Wij beoordelen de aanvraagformulieren tussen 3 februari en 21 februari 2020. U ontvangt uiterlijk 2 maart 2020 bericht over de beoordeling van de aanvraag, zodat u de kosten op tijd in de nacalculatie 2019 kunt verwerken.

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur