Waarom moet ik mij verzekeren tegen verzuim?

Om de volgende drie redenen.
""
  1. Het kost veel geld als uw medewerkers ziek worden. U sluit de verzuimverzekering af om het financiële risico van een zieke medewerker te beperken. Want bij ziekte bent u verplicht om de eerste 2 jaar minstens 70% van het loon door te betalen.

  2. Omdat u bij een uitgebreidere verzuimverzekering verzuimbegeleiding krijgt, hulp bij het voorkomen van verzuim, verhaal- én re-integratieservice.

  3. U bent verplicht om een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben. Dit regelt u direct bij een verzuimverzekering. Voordeel is dat u maar één keer een ziekmelding hoeft door te geven. Zilveren Kruis schakelt daarna met de arbodienstverlener. 

Wat kost een zieke medewerker?

Een langdurig zieke medewerker kost ruim anderhalf keer meer dan organisaties denken. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 143 euro per dag, maar in werkelijkheid kost een zieke medewerker dagelijks 230 euro, oplopend tot maar liefst 400 euro. De meest ideale situatie is om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken. Helaas is het nu eenmaal zo dat medewerkers ziek worden of klachten krijgen en verzuimen. Met een ziekteverzuimverzekering kunnen organisaties de belangrijkste financiële risico’s afdekken en zelf kiezen wat ze willen verzekeren.