Lachende vrouw ligt op de grond

Preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom zet Zilveren Kruis in op preventie en werken aan een goede gezondheid. We staan daarin niet alleen want ook gemeenten investeren in de gezondheid van hun inwoners, vooral omdat we steeds beter weten hoe leefstijl en sociale omstandigheden samenhangen met ‘gezondheid’. We zijn daarom in verschillende regio’s samen aan de slag met een focus op groepen met een verhoogd risico om gezondheidsverschillen te verkleinen.
Kleine jongen speelt met kartonnen doos

Zorgpreventie

Zilveren Kruis werkt samen met gemeenten en andere partners aan gezondheidswinst en lagere zorgkosten. Dat doen we in onze kernregio’s waarbij we ons richten op doelgroepen zoals ouderen en chronisch zieken. Maar ook op wijkniveau bundelen we de krachten.
Handen houden een smartphone vast

Preventie van schulden

Schuldenproblematiek heeft grote maatschappelijke gevolgen. Financiële problemen staan bijna nooit helemaal op zichzelf. Zilveren Kruis neemt onder andere deel aan het project Vroegsignalering Schulden om te voorkomen dat mensen oplopende schulden krijgen.
Vrouw met hoofdtelefoon op bekijkt foto's

Gecombineerde leefstijlinterventies (gli)

Gecombineerde leefstijl interventies (gli) zijn gericht op behandeling van overgewicht bij volwassenen. Met deze leefstijlinterventie werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en een duurzame gedragsverandering.
Lachende oudere vrouw

Valpreventie

Van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34% minimaal 1 keer per jaar. 71% van alle 65-plussers heeft zich na een valongeluk medisch laten behandelen. Voorkomen is beter dan genezen!
Jongen met poes op schoot

Gezond gewicht, gezonde kinderen

Binnen preventie gaat bijzondere aandacht uit naar kinderen met overgewicht en obesitas. Hun aantal neemt gestaag toe. Dat zorgt nu en later voor veel beperkingen.