2 mensen lopen hand in hand

Geestelijke gezondheidszorg

In de geestelijke gezondheidszorg staan toegewijde hulpverleners elke dag klaar om mensen met psychische kwetsbaarheid te behandelen en te begeleiden. De inspanningen zijn erop gericht hen mee te laten doen in de samenleving, of ze nu kort of (hun leven) lang zorg en ondersteuning nodig hebben.

Integrale aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Zilveren Kruis draagt daar graag een steentje aan bij. Sterker nog, passende zorg bieden aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn, is een van onze speerpunten. Daarom streven we in elke gemeente naar de ontwikkeling van een integrale aanpak, samen met de lokale overheid, professionals en cliënten. Die integrale aanpak is maatwerk, en richt zich altijd op herstel en burgerschap van mensen onder andere met een ernstig psychiatrische aandoening.
Belangrijke pijlers in onze visie op GGZ zijn ‘regie over het eigen leven’ en (toeleiding naar) werk of zinvolle dagbesteding. We richten ons specifiek op:

  • Het versterken van de ambulante behandelketen (behandeling buiten zorginstellingen);
  • Het bevorderen van de samenhang tussen ondersteuning en begeleiding bij de mensen thuis.

Het gaat hierbij ook om wonen, inkomen en werk. Een integrale aanpak maakt een snellere terugkeer in de samenleving mogelijk én ondersteunt mensen bij het actief deelnemen aan de maatschappij.

Gezamenlijke aanpak helpt bij de uitvoering

Om de geestelijke gezondheidszorg-ketens goed in te richten en te verbeteren, maakten we in de afgelopen jaren al samenwerkingsafspraken met gemeenten, aanbieders en betrokkenen. Het leidde tot de oprichting van diverse Taskforces waarbij cliënten en professionals samen aan de slag gaan een integrale aanpak uit te voeren.

Ervaringen om van te leren

De ervaringen van de afgelopen jaren hebben we gebundeld in een routekaart, bedoeld om van te leren.

Download de routekaart (pdf)

Ook interessant

Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf (pdf)
Grensvlak GGZ verantwoordelijkheid zorgverzekeraar en gemeente (pdf)