Gecombineerde leefstijlinterventies

Gecombineerde leefstijlinterventies (gli) zijn gericht op behandeling van overgewicht (obesitas) bij volwassenen. Met deze leefstijlinterventie, die sinds 2019 onder voorwaarden vergoed wordt door de basisverzekering, werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en een duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht te verminderen.
Vrouw met hoofdtelefoon op bekijkt foto's

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit is in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om gezond te leven, ook op de lange termijn.

Het programma bestaat uit een behandelfase (12 maanden) en een onderhoudsfase (12 maanden). Het daadwerkelijk bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Samen met gemeenten mensen duurzaam laten bewegen

Zilveren Kruis maakt in alle kernregio’s afspraken met zorggroepen om de gli te implementeren. Samenwerking met de gemeenten is van belang om daadwerkelijk bewegen duurzaam de eigen woon-/leefomgeving te realiseren. Aansluiting van sport- en beweegaanbod in de wijk/gemeenten is dan ook van groot belang.

Lees meer over gli

Ook interessant

Kleine jongen speelt met kartonnen doos

Zorgpreventie

Zilveren Kruis werkt samen met gemeenten aan gezondheidswinst en lagere zorgkosten. Dat doen we in onze kernregio’s waarbij we ons richten op doelgroepen, zoals ouderen en chronisch zieken.
Lachende oudere vrouw

Valpreventie

Van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34% minimaal 1 keer per jaar. 71% van alle 65-plussers heeft zich na een valongeluk medisch laten behandelen.
Handen houden een smartphone vast

Preventie van schulden

Schuldenproblematiek heeft grote maatschappelijke gevolgen. Financiële problemen staan bijna nooit helemaal op zichzelf. Vaak zijn er andere sociaaleconomische en medische problemen.