Valpreventie

Van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34% minimaal 1 keer per jaar. 71% van alle 65-plussers heeft zich na een valongeluk medisch laten behandelen. Kortom vallen heeft een serieus impact op de ouderen en hun vitaliteit. Voorkomen dat ouderen vallen is dan ook van groot belang.
Lachende oudere vrouw

Voorkom vallen

 • In 2018 vonden naar schatting 133.000 bezoeken van 65-plussers plaats aan de Spoedeisende Hulp (SEH) vanwege letsel door een valongeluk.
 • In 108.000 gevallen (81%) betrof dit een privé-valongeluk.
 • Dit percentage komt overeen met 332 SEH-bezoeken per 10.000 inwoners van 65 jaar of ouder of 1 SEH-bezoek door een valongeluk elke 5 minuten.

  (Bron: Veiligheid.nl)

Samen met gemeenten inzetten op werkbare aanpak

Valpreventie richt zich op het wegnemen van risicofactoren. Er zijn de afgelopen jaren diverse valpreventie interventies ontwikkeld waarvan is aangetoond dat ze effectief de kans op vallen verlagen. Het effectief uitvoeren van valpreventie is echter complex; er zijn veel factoren van invloed op de uiteindelijke impact met betrekking tot het verminderen van valongelukken. Dit kan Zilveren Kruis niet alleen, daarvoor is een samenwerking met gemeenten, GGD en aanbieders nodig.

Een werkbare aanpak

Samen met de gemeente Amsterdam ontwikkelde Zilveren Kruis een handreiking voor een integrale, werkbare aanpak voor valpreventie. ‘Integraal’ omdat gezondheid volgens een bekende definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie meer is dan het ontbreken van ziekte. Vele maatschappelijke, sociale en zorggerelateerde aspecten doen er eveneens toe. Met die insteek lieten we in Amsterdam zien hoe je valpreventie kunt aanpakken. Een greep uit onze strategie:

 1. Maak per domein inzichtelijk welke verantwoordelijkheden iedereen heeft en waarop iedereen aanspreekbaar is.
 2. Laat als verzekeraar en zorgkantoor zien wat de gemeente van ons kan verwachten.
 3. Spreek spelregels af over grensvlakken.
 4. Vertaal werkbare elementen van een integrale aanpak in verantwoordelijkheden in uitvoering en bekostiging
  - op niveau van de klant;
  - op wijkniveau;
  - op stadsdeelniveau;
  - op niveau van partijen (als strategische partners).
 5. Ga in gesprek over knelpunten en maak een longlist met oplossingsrichtingen.
 6. Ga in gesprek over de haalbaarheid en impact van oplossingen.

Samen met gemeenten mensen duurzaam laten bewegen

Aansluiting van sport- en beweegaanbod in de wijk/gemeenten is van groot belang zodat ouderen de veilige en laagdrempelige begeleiding krijgen die ze nodig hebben om in beweging te komen en te blijven, zowel binnen de zorg als in de wijk.

Ook interessant

Handen houden een smartphone vast

Preventie van schulden

Schuldenproblematiek heeft grote maatschappelijke gevolgen. Financiële problemen staan bijna nooit helemaal op zichzelf. Vaak zijn er andere sociaaleconomische en medische problemen.
Kleine jongen speelt met kartonnen doos

Zorgpreventie

Zilveren Kruis werkt samen met gemeenten aan gezondheidswinst en lagere zorgkosten. Dat doen we in onze kernregio’s waarbij we ons richten op doelgroepen, zoals ouderen en chronisch zieken.
Jongen met poes op schoot

Gezond gewicht, gezonde kinderen

Bij preventie gaat de aandacht in het bijzonder uit naar kinderen met overgewicht en obesitas. Hun aantal neemt gestaag toe. Dat zorgt nu en later voor veel beperkingen.