Zorgpreventie

Zilveren Kruis werkt samen met gemeenten en andere partners aan gezondheidswinst en lagere zorgkosten. Dat doen we in onze kernregio’s waarbij we ons richten op doelgroepen zoals ouderen en chronisch zieken. Maar ook op wijkniveau bundelen we de krachten, dáár waar we verwachten dat een aanvullend regionaal/lokaal aanbod een positief effect heeft op de gezondheid en de zorgkosten.
Kleine jongen speelt met kartonnen doos

Samenwerken, regionaal én lokaal

Focussen op zo’n regionale of lokale inkleuring is nodig omdat je binnen een gemeente ook te maken hebt met grote verschillen in gezondheidsproblematiek, populatie, zorginfrastructuur en sociaalgeografische kenmerken. Er is dan ook niet 1 blauwdruk voor de organisatie en inkoop van zorg te geven. Tegelijkertijd is het wél noodzakelijk dat we de complexe zorgvraag van doelgroepen aan kunnen pakken over de volle breedte. Overal.

Uit de praktijk: Krachtige Basiszorg

Krachtige Basiszorg is een integrale aanpak voor inwoners met hoge gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen, uitgevoerd door álle professionals op het gebied van zorg, sociaal domein, welzijn en preventie in de wijk. Ze delen kennis en informatie en gaan met de inwoner op zoek naar een integrale oplossing van het probleem.

Deze benadering leidt tot de volgende resultaten:

  • Professionals kunnen beter hun werk doen en hun werkplezier neemt toe;
  • Inwoners/patiënten plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat;
  • De zorgconsumptie daalt en de zorgkosten verminderen.

De geïntegreerde samenwerking tussen het medische en het sociale domein leidt tot een toename van het aantal mensen dat zijn gezondheid als goed ervaart. Ook wordt er minder dure zorg ingezet. Dit blijkt uit meerdere initiatieven in het land, zoals in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar heeft de aanpak een aantoonbaar effect gehad op verlaging van de zorgkosten in de tweede lijn. Meer in het algemeen leidt deze aanpak, ook in potentie, vooral tot een verlaging van de kosten voor de gespecialiseerde GGZ.

Ook interessant

Jongen met poes op schoot

Gezond gewicht, gezonde kinderen

Bij preventie gaat de aandacht in het bijzonder uit naar kinderen met overgewicht en obesitas. Hun aantal neemt gestaag toe. Dat zorgt nu en later voor veel beperkingen.
Vrouw met hoofdtelefoon op bekijkt foto's

Gecombineerde leefstijlinterventies (gli)

Gecombineerde leefstijlinterventies (gli) zijn gericht op behandeling van overgewicht bij volwassenen. Met deze interventies werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en een duurzame gedragsverandering.
Lachende oudere vrouw

Valpreventie

Van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34% minimaal 1 keer per jaar. 71% van alle 65-plussers heeft zich na een valongeval medisch laten behandelen.