Preventie van schulden

Schuldenproblematiek heeft grote maatschappelijke gevolgen. Financiële problemen staan bijna nooit helemaal op zichzelf. Bij een groot deel van de schuldenaren is er ook vaak sprake van andere sociaaleconomische en medische problemen. Deze kunnen de oorzaak zijn van de schulden, maar soms ook het gevolg.
Handen houden een smartphone vast

Schulden staan niet op zichzelf

Het hebben van schulden kan ervoor zorgen dat het niet mogelijk is een baan te hebben of te behouden, kinderen een stabiele opvoeding te geven en maatschappelijk actief te zijn. Ook kunnen schulden de fysieke en psychische gezondheid negatief beïnvloeden en zorgen voor toenemende zorgkosten.

GeldFit

Een van de projecten van Zilveren Kruis waarmee we ons op de schuldenproblematiek richten, is GeldFit. Dit is een online preventieportal waar mensen met (beginnende) schulden hulp kunnen krijgen. De portal maakt via doelgroepgerichte websites een snelle deskundige analyse en leidt mensen direct naar de juiste vorm van hulp. Verzekerden van Zilveren Kruis vinden in het online klantdomein van Zilveren Kruis een directe link naar GeldFit. Op dit moment maken maandelijks zo’n 5.000 mensen gebruik van deze mogelijkheid. De verzekerden krijgen gedurende langere tijd ondersteuning via een Schuldhulpmaatje.

Vroegsignalering schulden

Zilveren Kruis neemt deel aan het project Vroegsignalering. Hierbij wisselen we gegevens uit met gemeenten om te voorkomen dat mensen oplopende schulden krijgen die voortvloeien uit de zorgverzekering.

Privacy

Bij het verwerken van persoonsgegevens hebben we te maken met verschillende regels rondom privacy die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er bij het opstarten van een project Vroegsignalering van schulden ook altijd aandacht moet zijn voor alle privacy aspecten in iedere stap van het proces. Er moet beschreven worden hoe aan de AVG voldaan kan worden en welke maatregelen genomen zijn om verkeerde uitwisseling van persoonsgegevens te voorkomen.

Achterstand van 2 maandpremies

We overhandigen gemeenten gegevens van klanten die een betalingsachterstand van 2 maandpremies hebben. Hiermee kunnen gemeenten vervolgens aan de slag. In het project werken zij met een webapplicatie om problematische financiële signalen binnen huishoudens op te vangen, te matchen en op te volgen. Met dit systeem kunnen huishoudens met beginnende betalingsproblemen sneller worden opgespoord.

Vroegtijdige actie om verdere problemen te voorkomen

Een gemeente kan, naar eigen inzicht, met deze actuele informatie de aanpak in kaart brengen en vroegtijdig actie ondernemen om verdere problemen voor de schuldenaar te voorkomen en de maatschappelijke schade te beperken. Terugmeldingen van bezoeken worden vastgelegd en geëvalueerd.

Ook interessant

Lachende oudere vrouw

Valpreventie

Van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34% minimaal 1 keer per jaar. 71% van alle 65-plussers heeft zich na een valongeval medisch laten behandelen.
Kleine jongen speelt met kartonnen doos

Zorgpreventie

Zilveren Kruis werkt samen met gemeenten aan gezondheidswinst en lagere zorgkosten. Dat doen we in onze kernregio’s waarbij we ons richten op doelgroepen, zoals ouderen en chronisch zieken.
Vrouw met hoofdtelefoon op bekijkt foto's

Gecombineerde leefstijlinterventies (gli)

Gecombineerde leefstijlinterventies (gli) zijn gericht op behandeling van overgewicht bij volwassenen. Met deze interventies werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en een duurzame gedragsverandering.