Oudere vrouw met badmuts op

Ouderen

Nederland vergrijst omdat we steeds ouder worden. In 2020 telt Nederland 1,3 miljoen 75-plussers, in 2040 zijn dat er 2,5 miljoen, waarvan er steeds meer alleenstaand zijn. Ook het aantal 85-plussers neemt toe, net zoals het aantal mensen met dementie. Hun aantal zal de komende twintig jaar verdubbelen. Daarmee groeit de groep ouderen die een beroep doet op intensieve zorg enorm.

(Bron: Trends in de Ouderenzorg)

Druk op de zorg

Gevolg is dat de druk op de zorg toeneemt: er dreigt schaarste aan zorgpersoneel, er zijn niet genoeg geschikte woningen of verpleeghuisplekken en er is een tekort aan financiële middelen. Dit leidt volgens Zilveren Kruis tot de grote uitdaging de toekomstige zorg en ondersteuningsvraag onder die omstandigheden te blijven opvangen en geschikte woningen en sociale woonomgevingen voor ouderen te realiseren. Een fikse opgave omdat ook duidelijk is dat ouderen langer vitaal blijven en zo lang mogelijk de regie over hun leven willen houden.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Als je deze twee ontwikkelingen combineert, biedt dit kansen om de beweging naar toekomstbestendige ouderenzorg te maken, vooral ook omdat ouderen tegelijkertijd digitaal beter onderlegd zijn en er dus gedacht kan worden aan innovatieve zorgconcepten.

Grenzen verleggen in denken en doen

Wat Zilveren Kruis betreft is het duidelijk: we moeten hiermee aan de slag. Dat willen we én dat kunnen we. Maar het gaat niet vanzelf. Het betekent grenzen verleggen in denken en doen voor iedereen: de ouderen zelf, hun naasten en omgeving, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders in wijk en regio en de landelijke overheid.

Lachende oude man met kleinzoon

Zorg en ondersteuning

De vergrijzing van Nederland vraagt om toekomstbestendige ouderenzorg. Zilveren Kruis ziet daar mogelijkheden voor door het accent te verleggen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Faciliteren dus, in nauwe samenwerking met gemeenten, andere overheden, zorgaanbieders in wijk/regio én de ouderen en hun naasten.
Lachende oudere vrouw

Valpreventie

Van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34% minimaal 1 keer per jaar. 71% van alle 65-plussers heeft zich na een valongeluk medisch laten behandelen. Voorkomen is beter dan genezen!

Wonen

Als er uiteindelijk toch zorg nodig is, willen ouderen die zo lang als mogelijk veilig thuis of in een alternatieve, zelfstandige woonomgeving in de eigen wijk ontvangen. 

Zo bereikt u ons

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen