Grensvlakken: welke wet regelt de ouderenzorg?

Er zijn 3 stelselwetten die zorg en ondersteuning voor ouderen regelen:
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Man helpt vrouw bij indoen van oorbellen

Het komt vaak voor dat niet in 1 keer duidelijk is onder welke wet een bepaalde vorm van zorg valt. Omdat onduidelijkheid nooit goed is, is het belangrijk dat wij met elkaar – de financiers van de zorg – bespreken hoe we met de overlapgebieden omgaan. Als wij dit achter de schermen helder op het netvlies hebben, kunnen gemeenten dit vóór de schermen eenduidig met ouderen communiceren. Resultaat is dat ouderen bij het aanvragen van zorg en hulp geen hinder ondervinden van die ‘achterkant’ van het systeem. Bij complexe situaties moet er een vangnet van goede en eenduidige aanspreekpunten zijn, zodat helderheid ook dan gegarandeerd blijft.

Om ouderen met een zorgvraag te helpen kunt u de beslisboom doorlopen. U krijgt een passend antwoord binnen de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning.

Voorbeelden uit de praktijk

Met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zaanstad, Zwolle en gemeenten in de regio Drenthe ontwikkelden we een gespreksdocument over grensvlakken in de ouderenzorg (pdf). In de gesprekken stond de vraag ‘Waar is de cliënt het best bij gebaat?’ centraal. Onze set Gesprekskaarten (pdf) diende daarbij als basis. Aan de hand van actuele cases bespraken we de uitleg bij elk grensvlak en gaven we inzicht in onze afwegingen en werkwijze. Het is een effectieve methode om duidelijkheid te laten ontstaan, te leren van elkaar en de ouderenzorgverlening verder te ontwikkelen.

Ook interessant

Lees het verhaal van de mantelzorger

De mantelzorger vertelt

Werken aan het versterken van de samenwerking? Laat u inspireren door het verhaal en de tips van een mantelzorger over haar vader en moeder.
Meer over maaltijdvoorziening

Maaltijdvoorziening

Maaltijdondersteuning kan om verschillende redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld als iemand niet zelf kan koken. Ondersteuning bieden bij de maaltijd is een fijne én goede oplossing.
Meer over Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

De vergrijzing van Nederland vraagt om toekomstbestendige ouderenzorg. Zilveren Kruis ziet daar mogelijkheden voor door het accent te verleggen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.