Grensvlakken: welke wet regelt de ouderenzorg?

Er zijn 3 stelselwetten die zorg en ondersteuning voor ouderen regelen. De Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is niet altijd duidelijk hoe de overgang van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar Wet Langdurige zorg (Wlz) het beste kan verlopen. Het komt ook vaak voor dat niet in 1 keer duidelijk is onder welke wet een bepaalde vorm van zorg valt. Een cliënt heeft recht op zorg die hij nodig heeft. Als gedurende het zorgtraject van domein gewisseld wordt, kunnen we samen zorgen voor een soepele overgang.

Een soepele overgang, hoe kunt u dat het beste doen?

Start het gesprek over passende zorg op tijd met uw cliënt. Om de gesprekken hierover gestructureerd te kunnen voeren, hebben we een aantal middelen ontwikkeld die u daarbij kunnen helpen.

  • In de flyer ‘Op weg naar de Wlz’ (pdf) vindt u een stappenplan van indicatiestelling tot de start van een Wlz aanvraag. Ook staan er tips en tricks in voor hoe u op tijd het gesprek aan gaat met uw cliënt en welke onderwerpen u wanneer bespreekt om de overgang naar de Wlz soepel te laten verlopen.
  • Om ouderen met een zorgvraag te helpen kunt u de beslisboom ouderen met een zorgvraag doorlopen. Wat zijn de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning? En waar komt deze zorg vandaan? Uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of vanuit de gemeente via de Wet maatschappelijk ondersteuning? Of heeft uw cliënt zorg nodig vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Aan de hand van een aantal vragen kunnen cliënten, mantelzorgers én wijkverpleegkundigen via een keuzemenu ontdekken welke vorm van zorg het best passend is.

  • Klanten kunnen advies of hulp krijgen van een cliëntondersteuner om de zorg te regelen die bij hen past. Klanten kunnen terecht bij een cliëntondersteuner van het zorgkantoor maar er zijn ook andere organisaties waar klanten terecht kunnen. Dat heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners helpen klanten met al hun vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.
  • Hebben de medewerkers in uw organisatie nog veel vragen over financiering uit de verschillende domeinen? We hebben een set gesprekskaarten (pdf) ontwikkeld die kunnen helpen bij intervisie over financieringsvraagstukken en keuzes ‘Waar is de cliënt het best bij gebaat?’ Het is een effectieve methode gebleken om duidelijkheid te laten ontstaan, te leren van elkaar en de ouderenzorgverlening verder te ontwikkelen.

Ook interessant

Handen houden elkaar vast

De mantelzorger vertelt

Werken aan het versterken van de samenwerking? Laat u inspireren door het verhaal en de tips van een mantelzorger over haar vader en moeder.
Man bereidt een maaltijd in de keuken

Maaltijdvoorziening

Maaltijdondersteuning kan om verschillende redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld als iemand niet zelf kan koken. Ondersteuning bieden bij de maaltijd is een fijne én goede oplossing.
Lachende oude man met kleinzoon

Zorg en ondersteuning

De vergrijzing van Nederland vraagt om toekomstbestendige ouderenzorg. Zilveren Kruis ziet daar mogelijkheden voor door het accent te verleggen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.