Maaltijdvoorziening

Maaltijdondersteuning kan om verschillende redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld als iemand niet zelf kan koken, uit zichzelf niet wil eten, het bestek niet vast kan houden of slikproblemen heeft. Dan is ondersteuning bieden bij de maaltijd een fijne én goede oplossing.
Man bereidt een maaltijd in de keuken

Welke wet gaat over de maaltijdvoorziening?

De taken rond de maaltijdvoorziening zijn verdeeld over 3 stelselwetten:

  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de praktijk is dat verwarrend, want wie gaat die ondersteuning nu bieden? Om daarin duidelijkheid te scheppen, stelden gemeenten en zorgverzekeraars/zorgkantoren een factsheet ‘Maaltijdondersteuning’ (pdf) op. Verder biedt Zilveren Kruis alle regiogemeenten en aanbieders de mogelijkheid om de implementatie van de afspraken met ons te bespreken. Het gaat hierbij zowel om individuele afspraken met bewoners als om algemene afspraken die alle inwoners van een gemeente aangaan. Zo zorgen we er samen voor dat de maaltijdvoorziening goed en op tijd wordt geregeld.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met 1 van onze strategisch adviseurs van het Team Strategie Gemeenten via strategiegemeenten@zilverenkruis.nl.

Ook interessant

Handen houden elkaar vast

De mantelzorger vertelt

Werken aan het versterken van de samenwerking? Laat u inspireren door het verhaal en de tips van een mantelzorger over haar vader en moeder.
Man helpt vrouw bij indoen van oorbellen

Grensvlakken in de zorg

De Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de 3 stelselwetten die zorg en ondersteuning voor ouderen regelen. Maar onder welke wet valt nu welke vorm van zorg?
Lachende oude man met kleinzoon

Zorg en ondersteuning

De vergrijzing van Nederland vraagt om toekomstbestendige ouderenzorg. Zilveren Kruis ziet daar mogelijkheden voor door het accent te verleggen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.