Zorg en ondersteuning

De vergrijzing van Nederland vraagt om toekomstbestendige ouderenzorg. Zilveren Kruis ziet daar mogelijkheden voor door het accent te verleggen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Faciliteren dus, in nauwe samenwerking met gemeenten, andere overheden, zorgaanbieders in wijk/regio én de ouderen en hun naasten.
Lachende oude man met kleinzoon

Domeinoverschrijdend werken voor adequate ouderenzorg

Ouderen faciliteren vraagt om een transformatie van de ouderenzorg. Die hervorming kan alleen slagen als deze integraal, ketenbreed wordt opgepakt. Onze samenwerkingsagenda met gemeenten is precies daarvoor bedoeld: over de eigen grenzen heen kijken, domeinoverstijgend werken en integrale zorg organiseren zodat ouderen in Nederland zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving oud kunnen worden, sociale en betekenisvolle contacten kunnen blijven onderhouden en dáár de zorg en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. De groep die op deze manier oud wordt, groeit.

24-uurzorg

Tegelijkertijd groeit ook de groep ouderen die niet langer zelfstandig kan functioneren, bijvoorbeeld vanwege ernstige lichamelijke beperkingen of geestelijke problemen zoals dementie. Zilveren Kruis springt ook voor deze groep in de bres door bij beleidsmakers te pleiten voor adequate investeringen in 24-uurs-zorg zoals extra verpleeghuiscapaciteit.

Dementienetwerken

Een samenhangende benadering voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Dat is de nieuwe Zorgstandaard Dementie. De Zorgstandaard ondersteunt hiermee de netwerken dementie om de dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal.

Ook interessant

Handen houden elkaar vast

De mantelzorger vertelt

Werken aan het versterken van de samenwerking? Laat u inspireren door het verhaal en de tips van een mantelzorger over haar vader en moeder.
Man helpt vrouw bij indoen van oorbellen

Grensvlakken in de zorg

De Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de 3 stelselwetten die zorg en ondersteuning voor ouderen regelen. Maar onder welke wet valt nu welke vorm van zorg?
Man bereidt een maaltijd in de keuken

Maaltijdvoorziening

Maaltijdondersteuning kan om verschillende redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld als iemand niet zelf kan koken. Ondersteuning bieden bij de maaltijd is een fijne én goede oplossing.