Zorg thuis

Zorgaanbieders Home Instead Thuisservice Rotterdam en Aafje optimaliseren zorg vanuit de Wmo/Zvw. Klanten met dementie en onbegrepen gedrag kunnen daardoor langer en prettiger thuis wonen. Zolang het kan op basis van Wmo en ZvW. En als het eenmaal zover is, is de overstap naar de Wlz voor klanten een stuk prettiger.

De kracht van samenwerkende zorgaanbieders

Zorgaanbieders Home Instead Thuisservice Rotterdam en Aafje merken in de dagelijkse praktijk dat zorg vanuit de Wmo/Zvw onvoldoende aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en onbegrepen gedrag. Mensen schuiven vaak de Wlz indicatiestelling voor zich uit omdat ze denken dat bij een Wlz-indicatie verhuizen naar een instelling hoort. En ook door de hogere eigen bijdrage die ze moeten betalen. Home Instead en Aafje hebben daarom de samenwerking opgezocht om de zorg thuis te optimaliseren voor deze groep klanten. Hoe zij dit realiseren, vertellen Erna Vogelzang, Manager Klantlogistiek bij Aafje en Rob Noldus, Directeur en eigenaar van Home Instead.

Door onze samenwerking is er thuis meer mogelijk voor klanten

Erna Vogelzang: 'De casemanager dementie wordt ingeschakeld als bij iemand dementie is vastgesteld. Een casemanager neemt de betrokkenen aan de hand mee en is eerste aanspreekpunt/regisseur. Als er behoefte aan zorg ontstaat, of aan begeleiding gaat de casemanager op zoek naar de zorg die het beste past bij wat een klant nodig heeft. Op zo’n moment zoek ik relevante samenwerkingspartners. Home Instead is er daar een van. Home Instead sluit aan op de specifieke situatie van de klant. Zij hebben een lager tarief omdat ze werken met begeleiders zonder zorgachtergrond. Daardoor kunnen ze 25 à 30 procent meer tijd besteden aan klanten. Daarbij kunnen ze ook op ongebruikelijke tijden komen, zoals ’s avonds en in het weekend.'

Rob Noldus: 'Mensen met dementie willen vaak niet douchen omdat ze angstig zijn. Normaal staat voor persoonlijke verzorging 20 a 30 minuten. Die tijd is onvoldoende om iemand over te halen om toch te douchen. Er is te weinig ruimte om een vertrouwensband op te bouwen. Home Instead koppelt de persoonlijke verzorging aan individuele begeleiding, door een vaste medewerker. Daardoor is er meer tijd voor een klant (minimaal een uur) en is er de rust om ze toch te verleiden om te douchen. Door onze samenwerking kan Aafje zich meer richten op de medische-en verpleegtechnische kant van de persoonlijke verzorging en op het casemanagement.'

De klant is ons uitgangspunt

Erna Vogelzang: 'Het principe van een casemanager is dat deze vanuit een onafhankelijke positie zorg en ondersteuning moet regelen. Vanuit die positie zoekt de casemanager naar de beste oplossing voor de klant. Dat levert soms ook discussie op. Waarom gaat de klant niet naar de eigen dagbesteding van Aafje en kiezen we voor begeleiding door Home Instead? Dat heeft ermee te maken dat de casemanager samen met klant op reis gaat. Wat heeft de klant nodig en hoe creëer je stabiliteit? De klant en het klantsysteem zijn daarin leidend. Op die momenten zoeken we naar een partner die ons daarbij kan helpen.'

Rob Noldus: 'Waar ligt je kracht als zorgaanbieder en versterk elkaar daarin. Home Instead gaat vaak samen met de casemanager op bezoek. Op basis daarvan kijken we welke medewerker past bij de klant. Daar gaan we best ver in. Wij hadden bijvoorbeeld een klant met dementie die altijd heel goed piano kon spelen. Door zijn dementie durfde hij de piano niet meer aan te raken. We hebben deze klant gekoppeld aan een medewerker die ook pianolerares is. Samen met haar is de klant weer gaan piano spelen. Zo proberen we het contact tot stand te krijgen. Door te zoeken naar een persoonlijke match zodat er in korte tijd een vertrouwensband opgebouwd wordt.'

De vertrouwde gezichten blijven bij de overgang naar de Wlz

Als mensen slechter gaan functioneren en/of de thuissituatie onveilig wordt dan ontkomen ze niet meer aan het aanvragen van een Wlz-indicatie. Dan is het fijn als de vertrouwde gezichten blijven komen. Dat kan gerealiseerd worden door deze samenwerking. Zowel de casemanager van Aafje als de medewerkers van Home Instead blijven betrokken. Rob Noldus: 'Dat is voor ons ook heel prettig omdat we met dezelfde mensen samen kunnen blijven werken. We stijgen boven het organisatiebelang uit en werken samen vanuit opgaven voor de klant. We hebben elkaar hard nodig want het aantal klanten neemt de komende jaren steeds verder toe.'

Inkoopstrategie- en beleid 2020

Heeft u een andere vraag?

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens