Herschikking & nacalculatie

Om de contracteerruimte optimaal te benutten, worden definitieve productieafspraken gemaakt tijdens de herschikking in het najaar. Bij de nacalculatie worden de afspraken definitief vastgesteld.

Nacalculatiebeleid 2020

Na afloop van het kalenderjaar worden de aanvaardbare kosten per zorgaanbieder definitief vastgesteld, dit doen we via de nacalculatie. In het nacalculatiebeleid leest u meer over de tijdslijnen, uitgangspunten en de indieningsprocedure voor de nacalculatie 2020.

De detailplanning volgt later

Bekijk het beleid nacalculatie en verantwoording (pdf)

Herschikkingsbeleid 2020

Het herschikkingsbeleid 2020 geldt voor zorgaanbieders die een overeenkomst hebben voor het leveren van Wlz-zorg in 2020 bij Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Bekijk het herschikkingsbeleid (pdf)

Planning herschikking 2020

Wat

Wanneer 

 Wie

Terugkoppelen herschikkingsafspraken via inkoopapplicatie 16 oktober Zorgkantoor
Start invullen herschikkingsformulier via NZa-portaal 19 oktober Zorgaanbieder
Uiterste aanleverdatum herschikkingsformulier via NZa-portaal 1 november Zorgaanbieder
Indienen herschikkingsformulier bij de NZa 15 november  Zorgkantoor

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid