Aanmelden Zorgatlas

De ZorgAtlas: een keuze-informatiesysteem voor de Langdurige zorg.

Via dit formulier meldt u zich aan als beheerder van de ZorgAtlas. De beheerder kan personen in zijn organisatie machtigen om de informatie in de ZorgAtlas te wijzigen of aan te vullen.

U heeft nog geen NZa-code ingevuld
U heeft nog geen beheerder ingevuld
Uw e-mailadres gebruiken wij om u een ontvangstbevestiging te sturen.U heeft nog geen e-mailadres ingevuld

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens volgens het privacy statement van Zilveren Kruis Zorgkantoor. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid