Geen vingertje maar een duim omhoog

Het is lachen, het is lol én het is bewustwording. De gezondheidsdagen van HORNBACH zijn een noodzakelijk succes. Het langdurige verzuim bij de bouwmarkt met bijna tweeduizend medewerkers wordt namelijk niet door griepjes veroorzaakt, maar voor een groot deel door psychosociale arbeidsbelasting. Casemanager Marcel Meijer: ‘We hebben vastgesteld dat we preventief een oorlog hebben te winnen.’ Maar hoe? De strijd tegen stress is begonnen.
Marcel Meijer – Casemanager bij HORNBACH
Fantastisch als je een kwartier met een medewerker praat en op die manier twee weken verzuim voorkomt

- Marcel Meijer – Casemanager bij HORNBACH

Mentale en fysieke klachten

Bij HORNBACH zeggen ze je en jij. Marcel: ‘Het is een platte organisatie.’ Dat onderschrijft de welkomstdag voor nieuwe medewerkers. ‘Die is toevallig vandaag. Straks worden vierenveertig mensen ondergedompeld in het HORNBACH-DNA.’ Na een presentatie krijgen zij een tas vol informatie mee. ‘En een doosje met pleisters, voor bij het klussen.’ Het personeel is alles. Er wordt gekozen voor ervaring en voor het opleiden van mensen. Maar het is niet alleen maar YippiejajaYippieYippieYeah! (reclame op YouTube). Er komt steeds meer op mensen af, dus meer mentale en fysieke klachten. ‘Het is soms lastig vaststellen wat nu daadwerkelijk de oorzaak is.’ De wereld verandert en het belang van duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt neemt steeds verder toe.

Op de werkvloer

Uiteindelijk is vastgesteld dat 50% van het langdurige verzuim bij HORNBACH wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). ‘Stress waardoor men niet kan werken. We hebben toen vastgesteld dat we preventief een oorlog hebben te winnen.’ Maar hoe? ‘Mijn ambitie ligt niet in cijfers. Ik vind het belangrijker dat de manager van een vestiging met 10% verzuim weet waar het aan ligt, dan dat een vestiging twee procent verzuim telt en niemand weet hoe dat nu kan.’ De context van de werkvloer biedt kansen om duurzame gedragsveranderingen te bewerkstelligen. ‘Van top tot werkvloer moet iedereen hiervan bewust zijn. Anders krijgen we niemand mee. We willen dat onze medewerkers weten dat ze om hulp kunnen vragen als ze een probleem hebben. Daar hoeven ze niet eerst ziek voor te worden.’

Partners zoeken en resultaten

HORNBACH ging in gesprek met een Gezond Ondernemen consultant van Zilveren Kruis. ‘Zij wezen me op onze huidige partners, TIGRA en Beter.’ TIGRA en Beter hebben dit jaar meegeholpen de gezondheidsdagen vorm te geven. Op de vestigingen worden onder andere BMI-metingen gedaan, til-instructies doorgenomen en voedingstips gegeven. Medewerkers worden zich op een positieve manier bewust van de invloed die ze uitoefenen op hun welzijn. Geen vingertje maar een duim omhoog. ‘Het zorgt ervoor dat mensen hulpvragen stellen. Je hoeft niet ziek te zijn om geholpen te worden en je wordt niet ziek als je om hulp vraagt.’ Leidinggevenden moeten dan op de juiste manier reageren. Daarom worden ze getraind en voorzien van tools. ‘Een leidinggevende hoeft niet alles te weten, maar hij moet wel overal mee aan de slag. Het is toch fantastisch als je een kwartier met een medewerker praat en op die manier twee weken verzuim voorkomt?’

Langdurig verzuim halveren

Een vestigingsmanager zei tegen Marcel: ‘Die gezondheidsdag is nu al succesvol, want één medewerker heeft om hulp gevraagd...’ De gezondheidsdagen zijn dus een blijvertje. Bovendien krijgen medewerkers volgende week een test waarin spanning en stress worden gemeten. Marcel verwacht uiteindelijk een daling van het PSA-gerelateerde verzuim: ‘De test maakt inzichtelijk of mensen stress ervaren. Zo ja, dan kunnen we direct helpen.’ Medewerkers verzuimen niet als hun probleem in een vroegtijdig stadium is opgelost. ‘Op het moment dat je geen stress ervaart, heb je plezier in je werk. Heb je plezier in je werk, dan werk je beter, en dat is goed voor je team, goed voor HORNBACH, en goed voor jezelf. Het mes snijdt aan drie kanten.’

Tips van Marcel

  • Neem de tijd. Mentale en fysieke klachten zijn niet binnen een week opgelost. Besef dat.
  • Als bedrijf en als leidinggevende moet u altijd zeggen wat u doet en doen wat u zegt. Blijf daarin rechtlijnig.
  • Blijf open en transparant, en geef alle opties aan bij de medewerker.
  • Toets of de afspraken voor beide partijen helder zijn.

Zo gingen we met andere klanten aan de slag

Ghita Joeglal, People enabler en Deliane Schimmel, Manager Advies & Service

'Het is prachtig dat je als organisatie kunt helpen medewerkers tot volle wasdom te laten komen'

- Ghita Joeglal, People enabler en Deliane Schimmel, Manager Advies & Service
Alexander Stolze

'Medewerkers bevragen elkaar en komen met ideeën. Dat is zo mooi om te zien!'

- Irene van der Wielen-van den Heuvel, HR adviseur bij Evides

Sandra de Groot, Dieuwertje Slofstra en Roxane Novák

‘We dachten dat we aan 8 trainingen genoeg hadden, maar de aanmeldingen blijven komen’

- Sandra de Groot, Dieuwertje Slofstra en Roxane Novák, advies- en accountantskantoor Flynth