De wetenschap achter duurzame inzetbaarheid

19-09-2017
2 minuten leestijd
Organisaties die actief bezig zijn met gezondheidsbeleid zijn succesvoller. Maar welke gezondheidsoplossing is het meest effectief? En wat levert het een organisatie op in euro’s? Frederique Maring, adviseur Gezond Ondernemen: ‘We wilden het mogelijk maken voor onze klanten om écht inzicht te krijgen in de opbrengsten van hun gezondheidsbeleid.’
De wetenschap achter duurzame inzetbaarheid

Daarom ontwikkelde TNO samen met Zilveren Kruis en andere partners de Kosten Baten-tool Duurzame Inzetbaarheid. ‘Inderdaad, een hele mond vol [Frederique lacht]. Het is de enige wetenschappelijk onderbouwde tool in Nederland.’

Gezondheidsbeleid loont! Toch?

Vanuit de markt bestaat een sterke behoefte om vooraf een inschatting of een businesscase te kunnen maken van investeringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. ‘Daarom wilden we een middel creëren om meer inzicht te geven in de opbrengsten.’

De KOBA-DI tool is de enige wetenschappelijk onderbouwde tool in Nederland
19-09-2017
2 minuten leestijd

‘Waarom zet je een gezondheidsoplossing in, en – minstens net zo belangrijk - welke oplossing levert een organisatie het meeste rendement?’, vertelt Frederique. ‘We zijn toen met onze partners om de tafel gaan zitten om te kijken hoe we dit onderbouwd inzichtelijk konden maken.’

Frederique Maring, Adviseur Gezond Ondernemen Zilveren Kruis

Frederique Maring, Adviseur Gezond Ondernemen Zilveren Kruis

Doorontwikkeling vanuit data

Een onderbouwde inschatting van een kostenreductie bij een gezondheidsoplossing is alleen mogelijk als deze gebaseerd is op data. Samen met het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) zijn daarom correlaties in grote databestanden als uitgangspunt genomen. Frederique: ‘De KOBA-DI tool gebruikt actuele referentiegegevens uit grote landelijke werkgevers (WEA) en werknemers (NEA) onderzoeken. Zo kan worden berekend welke productiviteitsverbetering een bedrijf ongeveer zou kunnen bereiken met investeringen in duurzaam inzetbaarheidsbeleid.’

Van onderzoek naar uitvoering

Deze resultaten zijn vervolgens verwerkt in een gebruiksvriendelijk middel dat werkgevers, samen met een Gezond Ondernemen adviseur, kunnen inzetten. TNO heeft daarbij exclusief voor Zilveren Kruis sectorspecifieke informatie in opgenomen.

Met dit instrument wordt direct duidelijk wat het rendement is op investeringen in duurzame inzetbaarheid
19-09-2017
2 minuten leestijd

‘Een gezondheidsoplossing in de industrie kan immers hele andere resultaten hebben dan in de ICT. Vervolgens zijn we met een aantal klanten gaan testen. Hun enthousiasme bevestigt ons vermoeden’, zegt Frederique. ‘We voorzien in een behoefte.’

Verantwoorde keuzes maken

De tool laat zien welke thema’s meer aandacht behoeven en welke maatregelen het meeste rendement opleveren. ‘Hierbij hebben we de thema’s onderverdeeld in gezondheid, vakkennis, motivatie en werk-privébalans. De maatregelen vallen in de categorieën dialoog, vitaliteit, arbeidsvoorwaarden, cultuur & leiderschap, en leren & ontwikkelen. Het helpt bedrijven te kiezen om op verantwoorde wijze het maximale uit medewerkers te halen.’

Inzicht in gezondheidsbeleid

We hebben nu een tool waarmee de productiviteit en effectiviteit van gezondheidsbeleid inzichtelijk wordt gemaakt. Werkgevers krijgen een onderbouwde inschatting van de verspilling en de verspillingsreductie die ze kunnen bewerkstelligen. Samen met Zilveren Kruis worden prioriteiten en concrete maatregelen gesteld ten aanzien van het verbeteren van het gezondheidsbeleid. ‘Dit is nu beschikbaar voor elke organisatie die meer inzicht wil in de opbrengsten en kansen van hun gezondheidsbeleid’, besluit Frederique. ‘En daar mogen wij best een beetje trots op zijn!’

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de medewerker zelf, maar ook van de leidinggevenden en de organisatie. Zilveren Kruis helpt organisaties met Gezond Ondernemen, de KoBaDi-tool is hier onderdeel van.

Wilt u meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze auteur

Woordvoerder Jeppe Delver

Jeppe Delver

+31 (0) 6 13 33 59 19

Volg ons op:

  • LinkedIn
  • Twitter
  • e-mail

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn