Wonen en zorg

Als er uiteindelijk toch zorg nodig is, willen ouderen die zo lang als mogelijk veilig thuis of in een alternatieve, zelfstandige woonomgeving in de eigen wijk ontvangen.
De fysieke en sociale woonomgeving bepaalt in grote mate of ouderen zelfstandig kunnen (blijven) wonen en tegelijkertijd zorg en ondersteuning kunnen ontvangen. De behoefte aan passende woonvormen, tussen het eigen huis en verpleeghuis in, waarin je oud kunt worden, zorg en ondersteuning ontvangt en een omgeving hebt die sociale, betekenisvolle contacten biedt, zal de komende jaren fors toenemen.

Goede woonomgeving cruciaal

Een goede woonomgeving is van groot belang om zelfstandig blijven wonen mogelijk te maken. Denk hierbij aan een toegankelijke en veilige openbare ruimte, met goed onderhouden infrastructuur. Maar ook bereikbare voorzieningen voor de dagelijkse levensbehoeften, zodat mensen hun gezondheid, zelfstandigheid en sociale netwerk op peil kunnen houden.

Er zijn thuis veel mogelijkheden om het prettig en veilig te maken met behoud van zelfstandigheid. Zoals het aanpassen van de huidige woning en maak bij mantelzorg gebruik van vervangende zorg (respijtzorg). Een voorbeeld van vervangende zorg is logeerzorg. Lees meer over hoe Het Buitenhuis in Wijdewormer (pdf) tijdelijk zorgtaken overneemt van partners, familie en vrienden. Lees meer over pilots logeerzorg (Movisie) of lees meer over het kiezen van hulpmiddelen en welke acties genomen kunnen worden om met passende zorg veilig te wonen in de brochure 'Veilig en zelfstandig wonen in uw eigen huis (pdf)'. En voor de regio Utrecht leest u meer in de brochure 'Veilig en zelfstandig wonen in uw eigen huis Utrecht (pdf)'.

Zorg voor ouderen anders organiseren

Naast de wens om langer zelfstandig te wonen, zal langdurige zorg voor ouderen niet alleen binnen de muren van een verpleeghuis kunnen plaatsvinden. Vanwege de toenemende vraag, als gevolg van de vergrijzing. Maar ook door het huidige en te verwachte tekort aan zorgpersoneel. Daarom onderzoeken we ook hoe de zorg voor ouderen anders georganiseerd kan worden.

Alternatieve woonvormen

Hofjes of appartementengebouwen met gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, bieden een combinatie van beschut wonen met behoud van de eigen zelfstandigheid. Maar ook meer technologie in huis en slimme combinaties tussen professionele zorg en informele zorg thuis, kan helpen de zorg voor ouderen anders te organiseren.

Regionale opgave

In samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders, provincie, corporaties, projectontwikkelaars, bouwers en financiers zal een antwoord geformuleerd moeten worden op de vraag naar nieuwe en geschikte woonvormen voor senioren, zodat langer zelfstandig wonen mogelijk is.

Wat er nodig is aan wonen en zorg voor ouderen verschilt per regio. Met het opstellen van regioplannen door zorgkantoor Zilveren Kruis en het gezamenlijk met de zorgorganisaties duiden van deze plannen en onderliggende cijfers, wordt regionaal de opgave in beeld gebracht. We gaan hiermee ook in gesprek met de gemeenten en verbinden ons met initiatieven die er in de regio zijn om de woonzorgopgave vorm te geven.

Ook interessant

Handen houden elkaar vast

De mantelzorger vertelt

Werken aan het versterken van de samenwerking? Laat u inspireren door het verhaal en de tips van een mantelzorger over haar vader en moeder.
Lachende oude man met kleinzoon

Zorg en ondersteuning

De vergrijzing van Nederland vraagt om toekomstbestendige ouderenzorg. Zilveren Kruis ziet daar mogelijkheden voor door het accent te verleggen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
Man helpt vrouw bij indoen van oorbellen

Grensvlakken in de zorg

De Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de 3 stelselwetten die zorg en ondersteuning voor ouderen regelen. Maar onder welke wet valt nu welke vorm van zorg?