""

Prinsjesdag en de veranderingen in 2023

De wettelijke veranderingen in de basisverzekering werden op Prinsjesdag bekend gemaakt door het kabinet. Maar wat betekenen deze veranderingen nu eigenlijk voor u en uw medewerkers?
""

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie stijgt

De kosten in de zorg zijn weer flink gestegen. Het kabinet verwacht dan ook dat de premie voor 2023 stijgt. Wat de premie precies wordt, weten we nog niet. Uiterlijk 12 november informeren wij verzekerden over de premie van onze zorgverzekering voor volgend jaar.
""

De korting op de basisverzekering vervalt

Vanaf 2023 mogen we van de overheid geen korting meer geven op onze basisverzekeringen. Iedereen betaalt dan dezelfde premie voor dezelfde basisverzekering. Maar natuurlijk krijgen uw medewerkers andere voordelen als ze zich verzekeren via werk. Zoals korting op de aanvullende (tandarts) verzekering. Én extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, mantelzorg en psychologische hulp. Passend bij de zorg die nodig is in uw organisatie.
""

Er veranderen een paar vergoedingen in de basisverzekering

  • de vergoeding voor Paramedische Herstelzorg na COVID-19 is verlengd
  • de vergoeding voor prenatale screening verandert
  • de vergoeding van voetzorg wordt uitgebreid

Wilt u meer lezen over de vergoedingen in het basispakket in 2023?

De maximale zorgtoeslag stijgt

De zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Zo wil de overheid de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden.

Wie heeft er recht op zorgtoeslag?

Het verplicht eigen risico blijft gelijk

Dit blijft € 385,-. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder deze zorgkosten zelf betaalt tot dat bedrag.

Hoe werkt het eigen risico?
Tip

Hoe is het met het totaalplaatje van uw medewerkers?

Samen werken we aan de gezondheid van uw medewerkers. Wij helpen u graag met praktische tips, inspirerende verhalen én handige tools. Ga snel aan de slag!

Aan de slag met het totaalplaatje

Meer over werk en inkomen

Er wordt verwacht dat de inflatie daalt naar 2,6% en de economie groeit met 1,5%..

Het kabinet heeft rondom de problematiek van hoge energieprijzen van bedrijven aangegeven te gaan kijken naar extra maatregelen.
Van nu 15% naar 19%. Het drempelbedrag van de eerste schijf gaat omlaag, van € 395.000,- naar € 200.000,-. Boven € 200.000,- geldt 25,8%. Dit betekent een extra lastenverzwaring voor ondernemers.
De werkgeverspremie daalt van 6,75% naar 6,68%. Voor zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden daalt het tarief van 5,50% naar 5,43%.
Ze trekken daarvoor € 17,2 miljard extra uit. Voor doorsnee huishoudens zou dit in 2023 een stijging van 3,9% moeten betekenen. Voor dit jaar wordt nog steeds een achteruitgang van 6,8% verwacht. Dit cijfer is nog exclusief het effect van de last minute maatregelen op de energiemarkt. Zoals de energietoeslag voor kwetsbare huishoudens en het prijsplafond.
Dit is 1 van de koopkrachtmaatregelen. Deze verhoging komt naast de reeds geplande verhoging voor 2024. De verwachting is dat dit ook leidt tot hogere lonen in loonschalen vlak boven het minimumloon. Tot zo’n 130% van het minimumloon.
Daardoor houden werkenden meer over van hun brutoloon en wordt werken lonender. De inkomstenbelasting wordt verlaagd door het tarief van de eerste inkomstenbelastingschijf te verlagen met 0,11%.