WENB stopt energie in duurzame inzetbaarheid

De wereld verandert. Banen verdwijnen én verschijnen. En iedereen moet langer doorwerken. Dit alles speelt zeker bij de zeventig organisaties en 40.000 medewerkers die werkgeversvereniging WENB bijstaat. Een advies van Floor van den Heuvel om met die uitdagingen om te gaan: ‘Kijk ook eens naar het onbenut potentieel van je mensen.’
Floor van den Heuvel
Wat kun je doen voor de medewerkers die al in je organisatie werken?

- Floor van den Heuvel, Programmamanager Duurzame Inzetbaarheid bij WENB

Helpen met focus

Staat duurzame inzetbaarheid bij WENB-leden op de agenda? Reken maar! Veel organisaties doen al veel op dit gebied, benadrukt Floor van den Heuvel. Niet altijd met succes. Hoe dat kan? ‘Dan is er vaak geen integrale aanpak. Ik maak soms mee dat de ene afdeling niet van de andere afdeling weet hoe ze met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bezig zijn. Of dat medewerkers niet verleid of uitgenodigd worden om daadwerkelijk gebruik te maken van programma’s.’ Als werkgeversvereniging ontwikkelt WENB initiatieven, doet onderzoek en zet pilots en netwerkbijeenkomsten op voor organisaties uit de sectoren Energie, GEO, Kabel- en Telecom- en Water. ‘Wij willen helpen met focussen. De wereld verandert. Met name door de digitalisering en automatisering gaat werk substantieel veranderen. Er zullen banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. Iedereen moet langer doorwerken. Wat betekent dit dan voor de inzetbaarheid van mensen en hun gezondheid en vitaliteit?’

Investeren in mensen

Om de sectoren fit en vitaal te houden, heeft WENB vier speerpunten benoemd voor de komende tijd: eigen regie, dialoog, gezondheid en vitaliteit, en tot slot effectiviteit. Hier zullen alle initiatieven om draaien. De urgentie is voelbaar. Bovendien kunnen veel leden gebruikmaken van een gezondheidsbudget en oplossingen en trainingen van Zilveren Kruis. ‘In het begin werd dit nog weinig gedaan. Toen hebben we met een commissie een actieplan opgesteld en hier in samenwerking met Zilveren Kruis echt werk van gemaakt. Vouchers voor bedrijven, een webinar, en nabellen maakte onderdeel uit van die aanpak. De aanvragen zijn nu toegenomen. Je investeert in mensen. Daar wordt iedereen beter van.’

Lees ook

Doorwerken tot 67, een hele klus

Matti Paulissen
De kunst is om leden en hun medewerker te betrekken, enthousiast te maken en te verleiden om mee te doen

- Matti Paulissen, Consultant Gezond Ondernemen Zilveren Kruis

Nadenken over de toekomst

Floor vertelt dat er een groot tekort is aan technisch personeel. ‘Dus wordt er altijd gezocht naar nieuw bloed, maar wat kun je doen voor de medewerkers die al in je organisatie werken? Hoe zorgen we dat zij nu en straks inzetbaar zijn?’ WENB heeft een gesprekskaart ontwikkeld voor leidinggevenden. Veel vinden het namelijk lastig om een prettig en constructief gesprek met medewerkers te voeren... of andersom. ‘Op een A3 staan per thema concrete vragen). Een fijn hulpmiddel om de goede vraag te stellen en een prettig en effectief gesprek te kunnen voeren.’ Ook organiseert WENB CrossOvers, onder andere voor administratief personeel. Administratief medewerkers vanuit verschillende organisaties gaan gedurende drie maanden actief met elkaar aan de slag met het administratieve werk van de toekomst. ‘Ze leren hoe ze succesvol kunnen inspelen op het veranderende werk en gaan actief aan de slag met hun ontwikkeling en werk in de toekomst.’

Win-win gedachte

‘Ik vind het buitengewoon belangrijk dat iedereen op een plezierige manier werkt en zich blijft ontwikkelen. Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven.’ Floor wenst dat duurzame inzetbaarheid een natuurlijk onderdeel wordt van de bedrijfsvoering binnen de sectoren. Van alle organisaties zelfs. ‘Het moet vanzelfsprekend worden dat je vanuit een win-win gedachte hieraan werkt. Zowel medewerkers als organisaties hebben er baat bij als mensen op de juiste plek zitten en zich ontwikkelen, dat ze veilig, gezond en vitaal zijn. Medewerkers zijn waardevol om duurzaam in te investeren. Daar draait het toch allemaal om?’

Hoe WENB organisaties adviseert om aan duurzame inzetbaarheid te werken

  • Maak binnen de organisatie duidelijk wat je visie en ambitie is. Maak ook keuzes waar je wel en (nog) geen werk van maakt. Je kunt niet alles tegelijk.
  • Het hebben van instrumenten is geen garantie voor succes; zorg dat belanghebbenden weten dat een instrument er is en waarom, en vooral ook wat ze eraan hebben. Prikkel zodat er gebruik van gemaakt wordt.
  • Leidinggevenden en medewerkers verschillen soms in opvatting over wie verantwoordelijk is voor duurzame inzetbaarheid. Praat met elkaar om dit boven tafel te krijgen en maak concrete afspraken.

Zo gingen we met andere klanten aan de slag

Alexander Stolze

'Medewerkers bevragen elkaar en komen met ideeën. Dat is zo mooi om te zien!'

- Irene van der Wielen-van den Heuvel, HR adviseur bij Evides

Sandra de Groot, Dieuwertje Slofstra en Roxane Novák

‘We dachten dat we aan 8 trainingen genoeg hadden, maar de aanmeldingen blijven komen’

- Sandra de Groot, Dieuwertje Slofstra en Roxane Novák, advies- en accountantskantoor Flynth

Cindy Rietbroek

‘De trainingen helpen leidinggevenden eerder te sturen op preventie in plaats van op verzuimdossiers achteraf’

- Cindy Rietbroek, HRM-adviseur Inholland CRB

Bel ons

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij
8.30 – 17.00.

Afdeling Verkoop 071 364 19 20

Stuur ons een e-mail

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons direct

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn