Van alles-in-1 aanpak naar integrale aanpak

Inholland verzorgt op 4 locaties (Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Diemen), met het Domein Creative Business (CRB), zeven opleidingen, met circa 350 docenten. Het ziekteverzuim lag er in 2015 2,6% hoger dan het branchegemiddelde. Dat gegeven, plus de wens om preventie, verzuim, re-integratie én versterking integraal aan te pakken, vormt de basis voor een speciale projectgroep.
Cindy Rietbroek, HRM-adviseur Inholland CRB
De trainingen helpen leidinggevenden eerder te sturen op preventie in plaats van op verzuimdossiers achteraf

- Cindy Rietbroek, HRM-adviseur Inholland CRB

Duurzame verlaging van het ziekteverzuim is het doel van deze groep. Er worden randvoorwaarden opgesteld en concrete resultaatafspraken vastgelegd. De integrale aanpak die hieruit ontstaat, is opgebouwd uit preventietrainingen, dossierscreenings en workshops. Dit vanuit het Livvit-pakket van Zilveren Kruis.

Beklijvende aanpak

‘Verlaging en preventie van verzuim is altijd belangrijk, maar we wilden vooral een aanpak die zou beklijven binnen de hele organisatie’, zegt HRM-adviseur Cindy Rietbroek. ‘Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers staat centraal en dat vergt een gedragsverandering en een andere manier van werken, zowel bij de medewerker als de leidinggevende.’

Raadselachtig hoog verzuim

Volgens Cindy is de werkdruk hoog binnen het hbo. Dit geeft nog geen verklaring voor het relatief hoge verzuim van 7,6% bij Inholland CRB. ‘Wel stelden we met een dossierscreening vast dat we met de administratieve afhandeling van verzuimdossiers soms achter de feiten aanliepen. Deze conclusie werd getrokken door de projectgroep. Deze bestaat uit onder meer de coördinerend bedrijfsarts, directielid van het domein en HRM-adviseur van Inholland, een accountmanager van LTC (Leefstijl Training en Coaching) en een Adviseur Gezond Ondernemen van Zilveren Kruis.

Stel op tijd de juiste vragen

Een andere belangrijke stap vanuit de projectgroep was de keuze voor het trainen van leidinggevenden, om in een vroeger stadium gesprekken aan te gaan met medewerkers en die gesprekken ook beter te voeren. Cindy: ‘Deze trainingen bieden leidinggevenden handvatten om gemakkelijker met medewerkers te praten over ziekte, verzuim en re-integratie. Niet pas wanneer de ziekmelding al een feit is, maar eerder, door direct op eerste signalen in te spelen. Stel op tijd de juiste vragen.

Toen ikzelf even niet zo lekker in m’n vel zat, heb ik dit direct aangekaart bij m’n leidinggevende. Ook heb ik de leefstijltraining Boost gedaan. Hoe eerlijker je bent, hoe meer je kunt bereiken en mogelijk voorkom je een langdurig ziekteverzuim. Dat geldt zowel voor de medewerker als de betreffende leidinggevende.’

Bij de les blijven

Resultaten zijn ook al zichtbaar. ‘Na de dossierscreening daalde het verzuim al snel met ruim 1%’, zegt Cindy. ‘En die daling zette zich voort na de trainingen. In september 2016 was het verzuim zelfs gedaald tot 2,3%. Naast deze quick win, zitten leidinggevenden nu ook dichter op de dossiers en is het overleg tussen bedrijfsarts en leidinggevende geïntensiveerd. Omdat leidinggevende, medewerker en de bedrijfsarts nu samen aan tafel zitten, weten ze elkaar makkelijker te vinden en komen ze samen sneller tot oplossingen. Belangrijk leermoment: zodra de verbeterde communicatie en werkwijze verslappen, zie je het verzuim weer langzaam oplopen.’

Tips van Cindy

  • Sta open voor signalen van de medewerker en ga als leidinggevende al in een vroeg stadium het gesprek aan. Lastig? Deze vaardigheden kun je trainen!
  • Zorg ervoor dat de bedrijfsarts tijdig aanhaakt en zo het overzicht houdt over alle zorgaanbieders in de keten, zoals huisarts, ziekenhuis, psycholoog, etc.
  • Laat het niet bij een eenmalige exercitie, maar zorg voor opvolging en borging van de verbeterde aanpak door de hele organisatie.

Zo gingen we met andere klanten aan de slag

Franka van der Ende en Dennis van ‘t Hart

'De snoeppot bij ons op de afdeling roept bijna mijn naam als ik er langs loop!'

- Franka van der Ende en Dennis van ‘t Hart - Zilveren Kruis

""

‘Heel grof zou je onze wetenschappers kunnen verdelen in alfa, bèta en gamma: ieder domein gaat anders met werkdruk om’

- Paul van Soest, Afdelingshoofd Arbo & Milieu bij VU Amsterdam

Sandra de Groot, Dieuwertje Slofstra en Roxane Novák

‘We dachten dat we aan 8 trainingen genoeg hadden, maar de aanmeldingen blijven komen’

- Sandra de Groot, Dieuwertje Slofstra en Roxane Novák, advies- en accountantskantoor Flynth