Aanpak brengt verzuim omlaag

DYKA is al meer dan 50 jaar producent van kunststof leidingsystemen en onderdeel van het Belgische Tessenderlo Group. Van oorsprong een familiebedrijf heeft DYKA nu 19 filialen in Nederland en er werken circa 500 medewerkers.
""
Duurzame inzetbaarheid is van alle leeftijden en alle categorieën

- Rob Eding, HR-manager DYKA

Eigen Regie model

‘De gemiddelde leeftijd is bij ons meer dan 50 jaar en de gemiddelde diensttijd 25 jaar. De pensioenleeftijd gaat omhoog, dus moeten we zorgen dat de mensen die pensioenleeftijd ook goed kunnen halen. Ons verzuim was behoorlijk hoog vergeleken bij de markt, rond de 6%. Dat werd als een gegeven geaccepteerd. We hebben het Eigen Regie model ingevoerd, waarbij de verantwoordelijkheid meer ligt daar waar die hoort. Namelijk bij de medewerkers en zijn/haar leidinggevende.'

Op zoek naar de onderliggende visie

‘We wilden het verzuim - met name bij productie - naar beneden hebben en meer kijken naar preventiemogelijkheden. Samen met de OR kwamen we tot de conclusie dat we weliswaar allerlei losse instrumenten hadden, maar niet een onderliggende visie. Waar willen we naar toe en waarom? Met een Gezond Ondernemen consultant hebben we van gedachten gewisseld over het formuleren van onze visie, het beleid dat daaruit vloeit en over het uitdragen daarvan.’

Management wordt ook getraind

‘We zitten nu in een cultuurveranderingsproces waarbij de managementlaag ook specifiek getraind wordt. Niet alleen op het eigen-regie-model, maar ook op communicatievaardigheden als het aanspreken op verantwoordelijkheden. Zo hebben we dit jaar een leiderschapsprogramma bedacht waarbij het ging over situationeel leiderschap, veiligheid, communicatie, verantwoordelijkheid geven en nemen.

Ziekteverzuim ligt nu rond de 4%. Dat is al een succes waar we trots op zijn, resultaat van de ingezette koers. We willen het vitaliteitsprogramma verder ontwikkelen. Het is een ongoing process waar je je tijd voor moet nemen. We zijn met de OR in discussie over hoe ver je als werkgever mag gaan met vitaliteit. Gezonder werken stopt nou eenmaal niet bij de poort.’

Zilveren Kruis kan helpen met

  • Vinden van passende zorgpartners en oplossingen om mentale en fysieke gezondheid te versterken
  • Strategische (her)inrichting van uw gezondheidsmanagement
  • Maken van een optimale mix van diensten en verzekeringen
  • Het selecteren van de beste arbeidsgerelateerde zorgpartners

Zo gingen we met andere klanten aan de slag

Johanna van Berge

'Beweging van je lijf zorgt voor beweging in je hoofd'

- Johanna van Berge, Adviseur Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid bij Sweco

Ahmed Nasser Allah

‘De succesfactor voor een gezonde organisatie is een open dialoog.’

- Ahmed Nasser Allah, coördinator Avans Arbo

Colette Alberts en Jeannette Verweij

'Wij kunnen prikkelen, mogelijk maken, suggesties geven. Maar de mensen moeten het doen.'

- Colette Alberts, beleidsmedewerker P&O