Samen naar een gezondere toekomst

Het gezondheidsbeleid van Avans Hogeschool werpt al een aantal jaar zijn vruchten af. Het accent zal de komende periode liggen op preventie en duurzame inzetbaarheid. ‘Gezondheid is niet alleen afwezigheid van ziekte. Het vermogen om met verandering en tegenslag om te gaan is net zo belangrijk.’
""
De succesfactor voor een gezonde organisatie is een open dialoog

- Ahmed Nasser Allah, coördinator Avans Arbo

Inspelen op verandering

Avans behoort al jarenlang tot de top 3 van hogescholen in Nederland. En dat willen ze graag blijven. Dat betekent dat medewerkers zichzelf moeten blijven uitdagen. ‘En dat doet een beroep op het verandervermogen van onze medewerkers en teams. Daar zijn we ons bewust van.’

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Om het maximale uit de student en zichzelf te halen moeten de medewerkers de regie nemen over hun eigen gezondheid. ‘Daarom is het zo belangrijk dat gezondheid een thema wordt waar ze zelf mee aan de slag gaan.’

‘Als medewerker heb je eigenaarschap over je loopbaan en duurzame inzetbaarheid, maar je kunt nooit in je eentje duurzaam inzetbaar zijn. Duurzame inzetbaarheid bestaat in een relatie. Het is een samenspel tussen medewerkers, leidinggevenden en teams.’

Op weg naar anders werken

Daarom zet Avans stevig in op doorontwikkeling van haar gezondheidsbeleid. Als eerste stap werd gekozen voor een pilot waarin bewustwording centraal stond. Op de Academie voor Engineering & ICT werd een tijdelijke werkruimte, de Green Workzone, ingericht met zit-sta-bureaus en deskbikes. ‘Dit was voor ons een eerste stap naar inzicht in een andere manier van werken, en hoe dat vanzelfsprekend een onderdeel van je werk kan zijn.’

Maar gedragsverandering is een proces van lange adem. ‘De eerste reacties van medewerkers zijn positief. We zijn nu met een Gezond Ondernemen consultant van Zilveren Kruis in gesprek over de volgende stappen.’

Duurzaamheid als anker van de organisatie

Ahmed spreekt de wens uit om te blijven vernieuwen. ‘In deze veranderende arbeidsmarkt kunnen we niet achteroverleunen. Onze ideeën over duurzaamheid verder te brengen in de organisatie, daar ligt nu de uitdaging. Uiteindelijk moet het verankerd raken in ons DNA.’

Zilveren Kruis kan helpen met

  • Organisatiegerichte oplossingen om mentale en fysieke gezondheid te versterken
  • Opzetten van een gezondheidscultuur via strategische communicatie
  • Structurele vormgeving van een duurzaam gezondheidsbeleid

Zo gingen we met andere klanten aan de slag

Emiel Jansen

‘Mensen willen graag voor ons werken, omdat we goed voor ze zorgen.’

- Emiel Jansen, algemeen directeur Germo Logistiek

Ton Tunders

‘Voor sommige collega’s was het echt een eyeopener’

- Ton Tunders en Edwin Ernest, medewerkers ploegendienst SABIC

Merel van Dorp

‘Stressklachten zijn vaak de optelsom van privéomstandigheden en stress op het werk.’

- Merel van Dorp, Health Case Specialist Employability Center FrieslandCampina