Een toekomstbestendige Geestelijke gezondheidszorg

Samen maken we de transitie naar een toekomstbestendige GGZ, zodat cliënten kunnen blijven rekenen op passende zorg.
Naar het voorwoord

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige cliënten

Om te zorgen dat de GGZ Wlz zorg ook in de toekomst voldoende beschikbaar is voor de mensen die het nodig hebben, moeten we anticiperen op ontwikkelingen als toename van complexiteit van zorg, groeiend personeelstekort en krapte in beschikbare capaciteit ten opzichte van de zorgvraag. Daarnaast is het bevorderen van herstelgericht werken en zelfredzaamheid een sleutel voor de toekomst. Net als het implementeren van arbeidsbesparende innovaties, zodat meer cliënten geholpen kunnen worden. Een goede regionale samenwerking met zorgaanbieders en andere relevante partijen is cruciaal bij het verder bouwen aan voldoende passende zorg in de regio.

De afgelopen jaren zijn stappen gezet richting toekomstbestendige zorg

De afgelopen jaren zijn stappen gezet richting toekomstbestendige zorg. Met ons nieuwe meerjarige inkoopbeleid willen we deze beweging versnellen, zodat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor onze huidige en toekomstige cliënten. Het hoofddoel van ons inkoopbeleid 2024-2026 is het samen maken van de transitie naar een toekomstbestendige GGZ, zodat cliënten kunnen blijven rekenen op passende zorg. Daarvoor is een regionaal zorgaanbod nodig dat past bij de zorgvraag nu en in de toekomst. Wij hebben drie inkoopdoelen geformuleerd om het hoofddoel te realiseren:

Inkoopdoelen

Het organiseren van passende zorg voor cliënten met een complexe zorgvraag

We brengen samen met zorgaanbieders de benodigde (woon)capaciteit en voorzieningen voor de complexe zorgvraag in kaart en zetten gerichte contractering in om aanbod te organiseren wat er nog niet of te weinig is voor deze doelgroep.

Het bevorderen van herstelgericht werken en zelfredzaamheid

Om kennisdeling- en ontwikkeling te stimuleren, organiseren we kennissessies over herstelgericht werken. Zorgaanbieders realiseren voldoende beschikbaarheid van ambulante ondersteuning en voorzieningen, waardoor cliënten zelfstandig kunnen wonen en er doorstroom is naar passende woonplekken.

Het structureel inzetten van bewezen effectieve arbeidsbesparende innovaties

Innovatie speelt een grote rol bij het toegankelijk houden van de zorg. Met innovatie kunnen we onze zorg slimmer en efficiënter inrichten, arbeidsbesparend werken en de zelfredzaamheid van klanten vergroten.

Bekijk het inkoopbeleid

Webinar Inkoopbeleid GGZ 2024 en verder

Tijdens een live webinar op 1 juni 2023 hebben wij ons nieuwe inkoopbeleid GGZ 2024 en verder toegelicht en vragen beantwoord. U kunt de uitzending hier terugkijken.

De webinars voor de GZ en V&V kunt u op de betreffende sectorpagina’s terugkijken.

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

U wilt een contract met Zilveren Kruis Zorgkantoor? En u mag zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz? Voldoet u aan de eisen van ons inkoopbeleid? Dan kunt u zich melden voor een overeenkomst Wlz.

Bekijk de stappen naar een overeenkomst

Uw gegevens in de Zorgatlas