Dossierhouderschap en/of Coördinator zorg thuis en zorgtoewijzingen

We merken dat bij niet alle aanbieders de regels omtrent dossierhouderschap en het zijn van coördinator zorg thuis duidelijk zijn. Cliënten worden bijvoorbeeld bij ons teruggelegd terwijl er al een nieuwe zorgaanbieder bekend is. Daarom hieronder in het kort uw verantwoordelijkheden bij de zorgtoewijzing, maar ook hoe u dit in de praktijk doet. In het Voorschrift Zorgtoewijzing worden deze en uw overige verantwoordelijkheden uitgebreid uitgelegd. Of u dossierhouder of coördinator zorg thuis bent staat in de toewijzing die u van ons krijgt.

Dossierhouderschap (DH) en zorgtoewijzing

Dan bent u als dossierhouder de eerste keer verantwoordelijk om de MPT toewijzingen voor deze andere aanbieders te regelen. Dit doet u via een MUT 12 of 18 met wachtstatus en met een AAT. Is er al een coördinator zorg thuis en heeft deze een toewijzing? Dan regelt deze de MPT-toewijzingen verder.

Dan moet de cliënt dat zelf bij ons aanvragen via het omzettingsformulier. Op het omzettingsformulier geeft de cliënt aan dat hij op de wachtlijst wil blijven staan. U stuurt zelf een MUT 12 of 18 met wachtstatus.

Gaat het om MPT?

Dan is het uw verantwoordelijkheid om de eerste keer de rekenmodule samen met de coördinator zorg thuis te vullen. Deze stuurt u via het notitieverkeer naar ons op. Is er al een coördinator zorg thuis en heeft deze een toewijzing? Dan regelt deze het invullen en opsturen van de rekenmodule.

Gaat het om Verblijf, DTV of VPT?

Dan is het uw verantwoordelijkheid om de rekenmodule in te vullen en via het notitieverkeer naar ons op te sturen.

Dan is het uw verantwoordelijkheid om met de betreffende aanbieder te bespreken hoe de zorg zo snel mogelijk omgezet kan worden naar Wlz. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Dan stuurt u een MUT 12 einde zorg met AAT. In de AAT vraagt u de juiste toewijzing aan.

Dan is het niet de bedoeling dat u de toewijzing zomaar afsluit met een MUT 12 einde zorg.

Krijgt de cliënt zorg en is dat Wlz-zorg? Dan zorgt u dat de betreffende aanbieder een toewijzing krijgt. Dit doet u via een MUT 12 einde zorg met de AAT voor de nieuwe aanbieder.

Krijgt de cliënt geen zorg of geen Wlz-zorg? Controleer dan of de cliënt ook niet ergens anders op de wachtlijst wil komen te staan. Is dat het geval? Dan stuurt u een MUT 12 einde zorg met AAT. In de AAT vraagt u de toewijzing voor de andere zorgaanbieder aan. Stuur ons eventueel een notitie om uw MUT 12 einde zorg uit te leggen als u geen nieuwe toewijzing opvraagt. Bijvoorbeeld omdat de cliënt zelf aangeeft geen zorg meer te willen.

Coördinator zorg thuis (CZT) en zorgtoewijzing

Dan stuurt u een MUT 12 einde zorg met AAT. In de AAT vraagt u de juiste toewijzing aan.

Dan vult u de rekenmodule en vraagt u de toewijzingen aan voor de overige aanbieders. Dit doet u via een AW39 bericht met AAT.

Dan is het uw verantwoordelijkheid om de rekenmodule samen met eventuele andere zorgaanbieders te vullen. Deze stuurt u via het notitieverkeer naar ons op.

Dan is het uw verantwoordelijkheid om de zorg zo snel mogelijk om te zetten naar Wlz. Gaat het om een andere aanbieder, bespreek dan met de betreffende aanbieder hoe de zorg zo snel mogelijk omgezet kan worden naar Wlz. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Dan is het niet de bedoeling dat u de toewijzing zomaar afsluit met een MUT 12 einde zorg.

Krijgt de cliënt zorg en is dat Wlz-zorg? Dan zorgt u dat de betreffende aanbieder een toewijzing krijgt. Dit doet u via een MUT 12 einde zorg met de AAT voor de nieuwe aanbieder.

Krijgt de cliënt geen zorg of geen Wlz-zorg? Controleer dan of de cliënt ook niet ergens anders op de wachtlijst wil komen te staan. Is dat het geval? Dan stuurt u een MUT 12 einde zorg met AAT. In de AAT vraagt u de toewijzing voor de andere zorgaanbieder aan. Stuur ons eventueel een notitie om uw MUT 12 einde zorg uit te leggen als u geen nieuwe toewijzing opvraagt. Bijvoorbeeld omdat de cliënt zelf aangeeft geen zorg meer te willen.