Een gezondheidscheck kent vervolgstappen

Al 140 jaar loopt Croonwolter&dros voorop bij nieuwe ontwikkelingen: dat moet ook, want niets gaat sneller dan technologie. Maar wat is de juiste techniek om medewerkers gezond en vitaal te houden? Een Vitaalcheck mét opvolging, aldus HR-expert Willy Zwager. En flexibiliteit is ook belangrijk: ‘Je kunt wel 40 jaar in dienst blijven, maar je kunt niet meer 40 jaar hetzelfde doen.’
""
Als medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, dan word je ook als organisatie wendbaarder

- Erwin Visser, Informens - Willy Zwager, TBI Vitaal/Croonwolter&dros - Eugene Koeman TIGRA Amsterdam

Uitgebreide en meetbare gezondheidscheck

‘Als organisatie kun je focussen op verzuim, maar je merkt pas hoe belangrijk preventie is, wanneer het te laat is’, zegt Willy stellig. En wachten tot het te laat is? Dat willen ze niet bij Croonwolter&dros, een TBI-onderneming. Daar zijn hun 2700 medewerkers te waardevol voor. ‘We zijn in 2014 begonnen met het aanbieden van health checks aan alle medewerkers. Het was geen uitgebreide test. Toen introduceerden we ook interventies, maar die waren vooral gericht op de gezondheid. Sindsdien komt naar voren dat we te weinig bewegen, te veel eten en dat de fysieke belasting te hoog is. Maar we hadden nog onvoldoende inzicht in de effecten.’ Willy wilde meer de diepte in. ‘Een Gezond Ondernemen consultant van Zilveren Kruis vertelde enthousiast over twee zorgaanbieders die een uitgebreide én meetbare gezondheidscheck hadden ontwikkeld en al goed samenwerkten. Over de inhoud en werkwijze was ik meteen enthousiast!’

Wendbaar als medewerker en organisatie

Croonwolter&dros ging de samenwerking met Informens en TIGRA Amsterdam aan. Er werd besloten om medewerkers elke 3 jaar een uitgebreide health check aan te bieden. ‘Ons bedrijf is onderverdeeld in een aantal divisies en ventures, zoals utiliteit, industrie en infra. In 2017 zijn we begonnen de Vitaalcheck per divisie/venture aan te bieden.’ Het voordeel is dat er meer betrokkenheid is. Voorheen waren de resultaten te algemeen, geeft Willy toe. De medewerkers werden at random uitgenodigd, zodat iedereen na 3 jaar de mogelijkheid had gekregen om mee te doen. Dat leverde een doorsnede van de organisatie op, maar vertelde niet wat de resultaten voor de verschillende divisies/ventures betekenden. ‘Nu gaan we écht samen aan de slag: wat willen jullie als divisie/venture? Hierdoor is er meer draagvlak en komt er meer belangstelling voor inzetbaarheid, gezondheid en vitaliteit. Als medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, dan word je ook als organisatie wendbaarder en kun je inspelen op veranderingen in de wereld en op de arbeidsmarkt. Zeker nu is dat belangrijk.’

Fysieke gezondheid voorspelt uitval

‘Alles draait om preventie’, zegt Erwin Visser, eigenaar van Informens. Informens zet, samen met TIGRA Amsterdam, bij Croonwolter&dros vragenlijsten uit bij medewerkers. Ze objectiveren wat er speelt onder medewerkers. ‘Wat zijn de fysieke en mentale aspecten? Maar ook: hoe zit het met licht, geluid en klimaat?’ Vooraf krijgen medewerkers een vragenlijst over leefstijl, ervaring van belasting in het werk en gezondheid. ‘Deze vragen zijn een mooie voorspeller van uitval. Daarna worden ze uitgenodigd voor een fysieke meting. Dan kijken we naar cholesterol, bloeddruk, glucose, vetpercentage, enzovoort. Ook controleren we het gehoor, de ogen en de luchtwegen. Iemand geeft aan gehoorklachten te hebben, scoort hij of zij dan slecht op de hoge tonen? Zo proberen we subjectief en objectief altijd aan elkaar te koppelen.’ Ook wordt de fitheid getest: conditie, kracht en lenigheid. ‘Alle resultaten nuanceren we vervolgens in een gesprek. Is de medewerker tevreden of wil hij of zij iets aan zijn/haar inzetbaarheid doen?’ 

Maatwerk

Erwin is erg trots op dit project. ‘Als organisatie moet je maatwerk leveren. Dan gaat het leven. Onze grootste uitdaging was het creëren van draagvlak bij het management van de divisies. Waren zij bereid om samen aan de slag te gaan met de resultaten en een plan van aanpak te maken voor hun eigen divisie? Dat is gelukt. Laatst kreeg ik een berichtje: kan ik ook tussendoor medewerkers aanmelden? Er is nu zoveel draagvlak!’ Daar sluit Eugene Koeman, eigenaar van TIGRA Amsterdam, zich graag bij aan. ‘Normaal stop je na een preventief medisch onderzoek. Nu niet. We mogen doorgaan. Dan zie je mooie resultaten ontstaan: het verzuim loopt terug, alle partijen zijn tevreden en de directies van de divisies/ventures vragen steeds wanneer zij weer aan de beurt zijn. Prachtige ervaring om mee te maken!’

Het belang van interventies

Meten is weten, jazeker, maar juist de vervolgstappen zijn belangrijk, benadrukt Eugene. ‘In het adviesgesprek kunnen we vertellen waar de aandachtspunten liggen en waar je zelf invloed op hebt. En natuurlijk hoe wij met TBI Vitaal kunnen helpen.’ Croonwolter&dros biedt met TBI Vitaal interventies, die niet alleen gericht zijn op gezondheid zoals bedrijfsfitness en coaching op mentale klachten. Maar ook pensioenadvies, leefstijltraining, loopbaan, gezond slapen, afvallen, stoppen met roken en hulp bij zware schulden. Dat zijn geen makkelijke gesprekken. ‘Soms barsten medewerkers in huilen uit als je in gesprek gaat’, zegt Eugene. Gelukkig is er ook in deze gevallen hulp beschikbaar. ‘Daarna maken we samen plannen. Wanneer interventies niet sturen op terugkeer of inzetbaarheid, dan gaat het mis. De veranderingsbereidheid van de medewerkers is groot, maar alleen met een snelle opvolging bereik je dat medewerkers er meteen mee aan de slag gaan. Binnen enkele dagen na de Vitaalcheck is een interventie al ingezet. Met als gevolg dat het nu ook rondzingt in de organisatie en steeds meer medewerkers deelnemen.’

Samen het verschil maken

Vroeger waren er nauwelijks 60-plussers in dienst bij organisaties als Croonwolter&dros. Medewerkers dachten na 40 jaar klaar te zijn, maar moeten tegenwoordig daarna nog 5 jaar doorwerken ‘Het is dus belangrijk om fysiek, mentaal en financieel fit te blijven. Als dat lukt, helpt dat enorm om fit de finish te halen én ook daarna van het leven te genieten.’ Willy is blij dat ze nu het verschil kunnen maken met het grote aanbod aan interventies. ‘Ik ben heel trots op de manier waarop we dit hebben neergezet. Nu kunnen we doorpakken. Individueel ging het al hartstikke goed en nu is de organisatie ook enthousiast. Gelukkig maar, want we moeten het echt samen doen!’ 

Tips van Croonwolter&dros

  • Besef dat duurzame inzetbaarheid niet alleen gaat over de inzetbaarheid van medewerkers, maar dat het ingrijpt op alle aspecten van de bedrijfsstrategie en de uitvoering daarvan.
  • Begin klein. Het onderwerp is namelijk heel groot. Als je ergens kansen ziet, probeer daar dan te beginnen.
  • Gaan er zaken veranderen of moeten er dingen aangepast worden in de organisatie? Kijk er dan meteen naar door een bril van duurzame inzetbaarheid.

Zo gingen we met andere klanten aan de slag

Alexander Stolze

'Je kan gezondheid op een positieve en gave manier beïnvloeden'

- Alexander Stolze, Manager Gezond Werken Achmea

Sandra de Groot, Dieuwertje Slofstra en Roxane Novák

‘We dachten dat we aan 8 trainingen genoeg hadden, maar de aanmeldingen blijven komen’

- Sandra de Groot, Dieuwertje Slofstra en Roxane Novák, advies- en accountantskantoor Flynth

Alexander Stolze

'Medewerkers bevragen elkaar en komen met ideeën. Dat is zo mooi om te zien!'

- Irene van der Wielen-van den Heuvel, HR adviseur bij Evides