Nieuwe aanvraagformulieren voor Meerzorg bij Verblijf of (geclusterd) VPT 2024

Voor het aanvragen van Meerzorg is het aanvraagformulier Meerzorg (rekentool) 2024 beschikbaar.

Aanvragen met ingangsdatum 1 januari 2024

Het aanvraagformulier Meerzorg (Rekentool) 2023 kunt u vanaf 1 januari 2024 niet meer gebruiken. Daarvoor gebruikt u de nieuwe aanvraagformulieren voor 2024.

Download de nieuwe formulieren

Of lees eerst meer over het aanvragen van meerzorg