Traumazorg (groepstraject)

Medewerkers die privé of op het werk een traumatische gebeurtenis meemaken, kunnen heftig reageren. De meeste mensen herstellen spontaan van dit soort (ernstige) incidenten. Meestal in de loop van een aantal weken. Maar een traumatische gebeurtenis kan angst, verdriet, leed, psychische en fysieke klachten veroorzaken.
""

Traumazorg vanuit de werkgever is erop gericht om:

  • De voorwaarden voor dit herstel zo maximaal mogelijk te maken
  • Tijdig te signaleren als spontaan herstel uitblijft

Aanvragen

De traumabegeleider zorgt zo snel mogelijk dat de situatie weer zo normaal mogelijk wordt. Als het nodig is komt de traumabegeleider ter plaatse, maar de organisatie kan ook aan de slag met de telefonische adviezen. Het eerste contact verloopt altijd telefonisch.

Herstel van normale gang van zaken

Traumazorg biedt de betrokken medewerker(s) de mogelijkheid om zo snel mogelijk weer de draad van gewoon werken en leven op te pakken. Daarnaast zorgt traumazorg dat de normale gang van zaken in het bedrijf wordt hersteld. Traumabegeleiders adviseren en begeleiden zowel slachtoffers, collega’s, leidinggevenden als de organisatie in zijn geheel.

Doel gezondheidsoplossing

  • Begeleiding bij een schokkende, traumatische gebeurtenis zoals (getuige zijn van) ongevallen, agressie of geweld. Het verlies van werk valt buiten de traumaopvang.

Zorgaanbieder: HSK

Kosten per medewerker Vergoeding Uw eigen bijdrage (excl. btw)
€ 1.400,-
opvang ter plaatse tot max. 7 personen
50% € 700,-
€ 95,-
beoordeling uitslag traumatest door hulpverlener, inclusief telefonisch contact medewerker en leidinggevende
50% € 47,50
€ 350,-
Telefonische nazorg (max 2 weken) aan medewerker en/of leidinggevende
50% € 175,-

 

Zorgaanbieder: GIMD

Kosten per groep Vergoeding Uw eigen bijdrage (excl. btw)
€ 1.420,77
per groep
50% € 710,39
 

Vergoeding

Wij vergoeden 50% van de kosten van het traject en maximaal:

  • € 1.000,- per kalenderjaar bij 0 tot 100 medewerkers per polis.
  • € 2.000,- per kalenderjaar bij 100 tot 500 medewerkers per polis
  • € 4.000,- per kalenderjaar bij 500 tot 1.000 medewerkers per polis
  • € 6.000,- per kalenderjaar bij 1.000 tot 2.000 medewerkers per polis
  • € 8.000,- per kalenderjaar bij 2.000 of meer medewerkers per polis

Wilt u zelf een zorgaanbieder kiezen?

Wat u verder moet weten

De inhoud van deze pagina bevat indicatieve informatie over de inhoud, prijzen en vergoedingen van deze Present! dienst. Uit de informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden van Present! (pdf) vindt u de gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden en vergoedingen die voor u gelden.

Heeft u vragen?

Bel ons

071 365 21 00

Neem contact op met de Werkgeversdesk.

Bereikbaar ma t/m vrij 08:00 tot 17:30 uur.

Stuur ons een email

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stuur een email

Chatten met een adviseur

We geven direct antwoord op uw vragen.

Chat nu niet beschikbaar.